Paminklas Dariui ir Girėnui Ąžuolyne
• PAMINKLAS ŠIANDIEN
Paminklo fotografijos 2010 pavasarį. Autorius G.Kačergius

• PAMINKLO IDĖJA TARPUKARIU
Neįgyvendintas planas pastatyti paminklą tarpukariu

• PAMINKLO IDĖJOS ATGIMIMAS
Idėjos pastatyti paminklą atgimimas. Sunkumai. Lėšos. Projekto konkursas

• PAMINKLO STATYBA
Pagaliau kyla paminklas. Darbų dienoraštis ir kt.

• A.MIKĖNAS APIE PAMINKLO KŪRIMĄ
Paminklo Dariui ir Girėnui kūrimas konkurso dalyvio akimis

• VIETA ŽEMĖLAPYJE
Nuoroda į el. žemėlapį, kuriame pažymėta paminklo vieta

••• PAMINKLO ISTORIJA FOTOGRAFIJOSE •••
B.Pundziaus 1937m. sukurtas projektas
Paspaudus paveikslėlis padidėsS. Dariaus ir S. Girėno paminklo konkurso I turo parodos fragmentas Kaune, Miestų projektavimo instituto salėje. 1989 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsS. Dariaus ir S. Girėno paminklo konkurso I turo parodos fragmentas Kauno miestų projektavimo institute 1989 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsAviacijos istorikas inžinierius E. Jasiūnas ir LKF Kauno tarybos narys G. Majorovas Kauno miesto sodelyje renkant aukas paminklui

Paspaudus paveikslėlis padidėsAukotojo pažymėjimas S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą įamžinti. Dailininkas J. Žarys
Paspaudus paveikslėlis padidėsSkulptorius Juozas Šlivinskas prie savo sukurto paminklo maketo
Paspaudus paveikslėlis padidėsSkulptoriaus J.Šlivinsko sukurtas paminklo maketas. Šis paminklo projektas laimėjo pirmą vietą konkurse, surengtame Atlanto nugalėtojų 60-mečiui paminėti
Paspaudus paveikslėlis padidėsSkulptoriaus J.Šlivinsko sukurtas paminklo maketas. Šis paminklo projektas laimėjo pirmą vietą konkurse, surengtame Atlanto nugalėtojų 60-mečiui paminėti
Paspaudus paveikslėlis padidėsSkulptoriaus J.Šlivinsko sukurtas paminklo maketas. Šis paminklo projektas laimėjo pirmą vietą konkurse, surengtame Atlanto nugalėtojų 60-mečiui paminėti
Paspaudus paveikslėlis padidėsSkulptoriaus J.Šlivinsko sukurtas paminklo maketas ir paminklas
Paspaudus paveikslėlis padidėsMonsinjoras P.Juozapavičius pašventino paminklo kertinį akmenį 1992.11.18
Paspaudus paveikslėlis padidėsPaminklo kertinio akmens šventinimo akimirka 1992.11.18
Paspaudus paveikslėlis padidėsMeistrai Č.Micka ir V.Stankevičius baigia surinkti pirmąsias pakopas paminklui
Paspaudus paveikslėlis padidėsVyr. inžinierius J.Šlapikas (kairėje) tariasi su akmentašiu R.Rokumi
Paspaudus paveikslėlis padidėsĄžuolyno parke Kaune montuojamas iš bronzos nuliedintas S.Dariaus ir S.Girėno paminklas 1993 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsĄžuolyno parke Kaune montuojamas iš bronzos nuliedintas S.Dariaus ir S.Girėno paminklas 1993 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsĮ S.Dariaus ir S.Girėno paminklo atidengimo iškilmes renkasi žmonės 1993.07.17
Paspaudus paveikslėlis padidėsĮ S.Dariaus ir S.Girėno paminklo atidengimo iškilmes renkasi žmonės 1993.07.17
Paspaudus paveikslėlis padidėsNetrukus bus atidengtas paminklas 1993.07.17
Paspaudus paveikslėlis padidėsPaminklą šventina Kauno vyskupas Sigitas Tamkevičius 1993.07.17
Paspaudus paveikslėlis padidėsPaminklo atidengimo iškilmėse kalba Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas 1993.07.17
Paspaudus paveikslėlis padidėsKalba LAK Garbės narys prof. Vyt. Lansbergis
Paspaudus paveikslėlis padidėsIškilmių akimirkos. Centre - Amerikos lietuvis, poetas Kazys Bradūnas
Paspaudus paveikslėlis padidėsIškilmių akimirkos
Paspaudus paveikslėlis padidėsIškilmių akimirkos
Paspaudus paveikslėlis padidėsIškilmių akimirkos
Paspaudus paveikslėlis padidėsIškilmių akimirkos. Bendra fotografija
Paspaudus paveikslėlis padidėsRespublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas kalbasi su Kauno vyskupu Sigitu Tamkevičiumi
Paspaudus paveikslėlis padidėsPo 60 metų gražinta skola Atlanto Nugalėtojams
Paspaudus paveikslėlis padidės
Fotografijos: pagrindinė - G.Kačergius 2010,
kitos iš albumo: J.Čepas, J.Balčiūnas - Į LIETUVĄ 1996m.
Puslapį parengė: N.Korbutas 2010 birželis

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis