Jurgis Dobkevičius
Karo lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas
1900 - 1926


Gimė 1900 m. kovo 23 d. Peterburge. Mokėsi Vyborgo komercinėje mokykloje, Petrogrado politechnikos instituto laivų statybos fakultete, Baku jūrų aviacijos mokyklos mechanikų kursuose. 1919 m. rugpjūčio 7 d. įstojo į Lietuvos kariuomenę ir tų pačių metų gruodžio 16 d. inžinerijos leitenanto laipsniu baigė Aviacijos mokyklą. 1920 m. paskirtas Oro eskadrilės vadu. Kovose su lenkais atliko 24 kovinius skridimus, 1920.12.01 jam pirmajam suteiktas karo lakūno vardas. Pirmasis Lietuvoje atliko aukštojo pilotažo figūrą - „mirties kilpą". Apdovanotas 1-mos rūšies I-mo ir ll-ro laipsnio Vyčio kryžiais. 1921-24 metais suprojektavo, pastatydino ir išbandė ore pirmuosius Lietuvoje originalios konstrukcijos lėktuvus Dobi-I, Dobi-ll ir Dobi-lll. 1923 m. išėjęs atsargon. studijavo Paryžiaus aukštojoje aeronautikos mokykloje (L'Ecole Superieure d'Aeronautique), kurią baigė 1925 m., tapdamas pirmuoju Lietuvoje profesionaliu lėktuvų konstruktoriumi. Dirbo Kaune, aviacijos dirbtuvėse jaunesniuoju inžinieriumi. 1926 m. birželio 8 d. tūpdamas su Dobi-lll kliudė medį, ir nuo sužeidimų mirė ligoninėje.


J.DOBKEVIČIAUS KONSTRUKCIJOS
DOBI-IDOBI-IIDOBI-III

INFORMACIJA MODELIUOTOJAMS
DOBI-IDOBI-IIDOBI-III

FOTOALBUMAI
DOBI-IDOBI-IIDOBI-IIIJ.DOBKEVIČIUSMEMORIALASKITAS ATMINIMASSU J.DOBKEVIČIUMI SUSIJĘ STRAIPSNIAI• J.Dobkevičiaus gyvenimo įvykių chronologija
• J.Dobkevičių prisimena Simas Stanaitis
• Paskutinis J.Dobkevičiaus skrydis
• A.Arbačiauskas - J.Dobkevičiui 100 metų


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis