LIETUVOS AERO KLUBAS 1927-1940


• TRUMPA LAK ISTORIJA
Trumpa Lietuvos Aero Klubo istorija 1927 – 1940 metais.

• LITHUANIAN AERO CLUB IN 1927-1940
angl. tekstukas

• LAK ĮKŪRIMAS
LAK sukūrimo idėjos, atsiradimo priežastys ir aplinkybės

• VIRTUALIOS PARODOS, FOTOALBUMAI
LAK istorija fotografijose, dokumentuose.

• LAK STEIGĖJAI, PIRMININKAI
LAK steigėjų, pirmininkų sąrašas ir biografijos.

• LAK GARBĖS NARIAI
LAK garbės narių sąrašas ir biografijos.

• LAK KONSTRUKTORIAI
LAK konstruktorių sąrašas ir jų biografijos.

• LAK LĖKTUVAI
LAK lėktuvų sąrašas, techn. aprašymai ir visa kita informacija.

• AVIAMODELIŲ SPORTAS
Aviamodeliavimo istorija tarpukariu, asmenybės, modeliai, pasiekimai

• PARAŠIUTŲ SPORTAS
Parašiutai, jų naudojimas. Parašiutų sportas, sportininkai

• LAKŪNŲ RENGIMAS
LAK lakūnų rengimas, technika, mokymas.

• LAK SKLANDYTUVAI
LAK sklandytuvų sąrašas, techn. aprašymai ir t.t.

• LAK LAKŪNŲ IR SKLANDYTOJŲ UNIFORMOS IR ATRIBUTIKA
LAK lakūnų ir sklandytojų uniformos, įv. Ženkleliai, apdovanojimai.

• AVIACINĖS SPORTO VARŽYBOS
Lietuvoje ir užsienio šalyse vykusių sporto varžybų, kuriose dalyvavo LAK sportininkai, aprašymai, apžvalgos irk t. informacija.

• AVIACIJOS ŠVENTĖS. PROVINCIJOS DIENOS
Aviacijos švenčių, provincijos dienų aprašymai.

• LAK JUBILIEJAI
Kalbos, sveikinimai LAK jubiliejų proga ir kt. susijusi informacija

• SPAUDA. PROPAGANDA. LAK LOTERIJOS
LAK leisti leidiniai, loterija.

• ATSIMINIMAI. ISTORIJOS
Įvairūs atsiminimai, istorijos iš LAK gyvenimo

• LAK SUNAIKINIMAS
Lietuvos Aero Klubo sunaikinimas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis