Steponas Jucevičius-Darius
Transatlantinis ir karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1896-1933• Lituanica skrydis per Atlantą
Pagrindinis svetainės puslapis skirtas Lituanicos Skrydžiui per Atlantą 1933 m.

• Steponas Darius
P.Poškaus rašinys apie S.Darių

• S.Darių prisimena
S.Darių prisimena J.Pyragius knygoje "Kovosiu, kol gyvas"

• L.Peseckas apie S.Darių ir Lituaniką
S.Darių prisimena Leonardas Peseckas knygoje "Karo lakūno pasakojimai"

• Lėktuvai, kuriais skraidė S.Darius
G.Ramoškos straipsnis apie lėktuvus kuriais S.Darius skraidė Lietuvos karo aviacijoje bei JAV.

• Stepono Dariaus dienoraštis
S.Dariaus, nuo 1932 m. liepos 10 dienos iki 1933 m. liepos 13 dienos rašytas, sudėtingo pasirengimo skrydžiui per Atlantą dienoraštis.

• Steponas Darius - krepšinio pradininkas Lietuvoje
Straipsnis apie Steponą Darių ir jo indėlį į krepšinio populiarinimą Lietuvoje

• Steponas Darius - „Beisbolo žaidimas“
S. Dariaus 1924 metais išleistos knygelės „Beisbolo žaidimas“ aprašymas

• Steponas Darius - „Basketbolo žaidimas“
S.Dariaus 1926 m. išleista knyga „Basketbolo žaidimas (krepšiasvydis) ir Lietuvos sporto lygos oficialės basketbolo taisyklės 1926-27 metams“


S.Dariaus fotografija iš A.Antanavičiaus kolekcijos

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis