A.Paknys. 1937 metų Nidos sklandymo mokyklos ataskaita
Šaltinis:
Lietuvos Sparnai 1937-10

El.publikavimui parengė: Nerijus Korbutas 2008

GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ NIDOS SKLANDYMO MOKYKLA PUSLAPĮ
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis