NIDOS SKLANDYMO MOKYKLA

• NIDOS SKLANDYMO MOKYKLOS ISTORIJA
Trumpa Nidos sklandymo mokyklos istorija. V.Račiūnaitė 2003

• NIDOS SKLANDYMO MOKYKLA FOTOGRAFIJOSE
Nidos sklandymo mokyklos istorija fotografijose. N.Korbutas 2010

• A.MIKUČIO ATSIMINIMAI
A.Mikutis. Karo lakūnai Nidos sklandymo mokykloje 1938 metais

• NIDOS SKLANDYMO MOKYKLA 1937 M.
A.Paknys. 1937 metų Nidos sklandymo mokyklos ataskaita

• A.GUSTAITIS NIDOJE 1937 M.
Ištrauka iš Vytauto RUDZINSKO prisiminimų apybraižos "Rytų vėjas" apie Karo aviacijos vado apsilankymą Nidos sklandymo mokykloje 1937 m.

• MOKYKLOS VIETA ŽEMĖLAPYJE
GOOGLE MAPS nuoroda. Pažymėta smeigtuku


GRĮŽTI Į LAK PAGRINDINĮ


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis