Gyčiui Ramoškai - 75

Nerijus Korbutas 2021 sausio 30 d., 08:31  

Garbingo 75-ečio proga sveikiname muziejininką, aviacijos istoriką gerb. Gytį Ramošką.
Gytis Ramoška - žmogus, kurio pavardė neatsiejama nuo Lietuvos aviacijos istorijos. Nuo 1972 m. aktyviai prisidėjo kuriant visuomeninį Sportinės aviacijos muziejų, 1986-1990 dirbo Kauno valstybinio istorijos muziejaus Technikos skyriuje, nuo tada iki dabar - Lietuvos aviacijos muziejuje (iki 1995 m. vadintame Lietuvos technikos muziejumi).
Be tiesioginių pareigų aviacijos muziejuje, per visus šiuos metus nuveikti sunkiai išmatuojami kiekiai leidybinio, kūrybinio ir tiriamojo darbo. Neįmanoma pervertinti Gyčio Ramoškos indėlio atliekant Lietuvos aviacijos istorijos tyrimus, neįmanoma nesižavėti dešimtimis vertingų straipsnių, atkurtų brėžinių, atskleistų istorijų, išleistomis knygomis, leidiniais ir visa kita veikla.
Be gerb. Gyčio palaiminimo ir leidimo naudotis jo atliktais darbais, veikiausiai nebūtų gimusi ir ši - www.PlienoSparnai.lt svetainė.
Esame dėkingi už visa tai. Linkime geros sveikatos ir stiprybės tęsti šiuos svarbius darbus. Ilgiausių metų!

VšĮ Plieno Sparnai komanda


     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis