Karo lakūnui, av. plk. Antanui Motuzui 120

Nerijus Korbutas 2019 liepos 24 d., 09:11  

2019 m. liepos 24 d. minime 120 metų, kaip Kurauskių kaime, tarp Šiaulių ir Kuršėnų, Jokūbo Motuzo ir Adolfinos Pacevičiūtės šeimoje gimė aviacijos pulkininkas Antanas Motuzas. Nors gimė Šiaulių krašte, tačiau pulkininko Motuzo gyvenimas tampriai susijęs su Tauragės kraštu. Čia jis baigė gimnaziją, gyveno jo giminės, jis pats buvo įgijęs turto Dauglaukio kaime, o 1944 m. ėjo Vietinės rinktinės Tauragės apskrities komendanto pareigas. Puikią karjerą Karo aviacijoje turėjęs ir Nepriklausomybės kovose pasižymėjęs A. Motuzas yra menkai žinomas, nors 1936-1940 m. buvo vienas iš aukščiausias pareigas ėjusių Karo aviacijos karininkų ir vienas svarbesnių brg. gen. inž. A. Gustaičio pagalbininkų Karo aviacijos modernizavimo procese.

Tarnybą Karo aviacijoje A. Motuzas pradėjo, kaip pilotas (1925-08-10 išskrido savarankiškai lėktuvu Albatros B. II), tačiau po sunkios avarijos buvo perkeltas į oro žvalgo pareigas. Rikiuotės tarnyboje A. Motuzui neteko daug tarnauti, o pulkininko laipsnį jis užsitarnavo dirbdamas administracinį darbą. Tiesa, A. Motuzui teko laikinai vykdyti ne tik Karo aviacijos štabo viršininko pareigas, bet ir 6-os eskadrilės vado ir I-os grupės vado pareigas.

1936 m. Antanas Motuzas pradėjo eiti Karo aviacijos komendanto, Aukštosios Fredos įgulos komendanto ir aerodromo komendanto pareigas. Taip A. Motuzas tapo atsakingu už visą Karo aviacijos infrastruktūrą (patalpas, sargybas, statybų priežiūrą ir t. t) Kaune. A. Gustaitis atestuodamas sau tiesiogiai pavaldų Karo aviacijos komendantą rašė, kad "Aviacijos komendanto pareigos yra gan sudėtingos ir atsakomingos". Be tiesioginių pareigų, A. Motuzas turėjo gausybę kitų Karo aviacijos viršininko pavestų antraeilių pareigų: Aviacijos viršininko padėjėjo fizinio lavinimo srityje, ugniagesybos reikalų tvarkytojo, puskarininkių ramovės reikalų tvarkytojo, Karo aviacijos bibliotekos tvarkytojo.

Amžininkų pulkininkas Motuzas atsimenamas, kaip griežtas, išsilavinęs, drausmingas karininkas. Pulkininkas turėjo gabumų kalboms - mokėjo rusų, lenkų, anglų ir vokiečių kalbas, todėl būdavo komandiruojamas į užsienį.

1940 m., prieš pat okupaciją, dėl šeimyninių aplinkybių ir susilpnėjusios sveikatos A. Motuzas pasitraukė į atsargą. Antrasis pasaulinis karas nubloškė jį Čikagą, kur buvęs karo lakūnas gyveno lietuviškojo Marquette parko rajone ir buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Pulkininko, karo lakūno A. Motuzo atsiminimai - aukščiausio laipsnio Karo aviacijos karininko atsiminimai, kada nors publikuoti spaudoje. Šie atsiminimai - autentiškas, šimtmetį mininčios Karo aviacijos, karininko liudijimas apie garsųjį mūsų šalies aviacijos etapą. Kviečiame susipažinti su biografija ir perskaityti prisiminimus:


KARO LAKŪNAS, PULKININKAS ANTANAS MOTUZAS
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis