Leonas PeredniusAviacijos jaun. leitenantas
1903-?


1903 04 11 Vilniuje gimė Perednius Leonas. Kilus I pasaul. karui su tėvais pasitraukė į Rusiją. Baigė Tvėrės g-jos 4 klases.

1918 grįžus į Vilnių mokėsi lietuvių g-joje.

1920 įstojo į partizanų būrį prie Vilniaus komendantūros, dalyvavo nepriklausomybės kovose Vilniaus apylinkėse, vėliau kovojo Varėnos - Merkinės apylinkėse. Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų g-joje.

Nuo 1921 tarnavo raštininku LŠS, nuo 1922 pabaigos – tarnautoju notariate.

1923 01 dalyvavo išvaduojant Klaipėdą, po išvadavimo paskirtas Lauksargių komendantu.

1923 08 20 - 1930 12 04 tarnavo Geležinkelio v-bos ūkio tarnybos buhalterijos raštininku, vėliau sąskaitininku.

1930 12 04 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1931 10 29 baigus Karo mokyklą (VI asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1935 06 05 - 07 06 atliko karo pratybas Karo aviacijos m-loje. Lietuvos aeroklubo narys.


Žmona – Julija Jakštaitytė (susituokė 1926).

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928)
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis