Zdislovas KoronkevičiusZdislovas Koronkevičius
(1921 - 1998)


Gimė 1921 m. sausio 1 d. Kaune. Sklandyti pradėjo 1937 m. Kaune. 1938 m. sklandė Nidoje. 1939 m. Kaune mokėsi išvelkamojo skridimo. 1940 m. Aukštagiryje skraidė mechaninio išvilktuvo startais, Kaune ir Kulautuvoje 1942-44 metais skraidė ir instruktavo sklandytojų grupes. Kulautuvos šlaite išmoko skrieti ir įvykdė „C" kvalifikacijos piloto sąlygą.
Mokydamasis Kauno Aukštesniojoje technikos mokykloje įsijungė į sklandytuvų ir lėktuvų statybos veiklą, o 1942 metais ir pats pradėjo konstruoti sklandytuvą skrieti šlaite, kuris beveik užbaigtas sudegė Kauną bombarduojant sovietų bombonešiams 1943 m.
Emigravęs į Australiją išmoko skraidyti lėktuvu, tapo komerciniu lakūnu (išskraidė per 5000 valandų).
1966 m. persikėlęs į JAV, Los Anželo Oro susisiekimo bendrovėje dirbo techniniu kontrolieriumi. Mirė 1998 m. spalio 16 d.


Grįžti į LAK konstruktorių sąrašą

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis