7-oji eskadrilė

1938 m. kovo 1 dieną suformuota 7-ta (Naikintuvų) eskadrilė,o jos vadu paskirtas kapitonas Juozas Vaičius. Eskadrilė bazavosi Kauno aerodrome.

Eskadrilėje buvo skraidoma lėktuvais Fiat Cr. 20,

Eskadrilės vadaiFotografijaTrumpas aprašymas
J.VAIČIUS
(1906-1969)

Karo lakūnas, aviacijos majoras Juozas Vaičius 7 -osios eskadrilės vadas nuo 1938.03.01 iki 1940.01.16J.ADOMAITIS
(1902-?)

Karo lakūnas, aviacijos majoras Jonas Adomaitis 7 -osios eskadrilės vadas nuo 1940.01.16 iki Karo Aviacijos likvidavimoAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis