Olsufjevas Aleksejus


Aviacijos mokyklos dėstytojas.
1895-?


1895 10 06 Pamūšio dvare, Lygumų vls., Šiaulių aps. gimė Olsufjevas Aleksejus.

1916 baigė g-ją Maskvoje.

1916 10 01 - 1918 01 10 tarnavo Rusijos kariuomenėje radijo-telegrafo daliniuose.

1919 04 18 grįžęs į Lietuvą įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas puskarininkiu į Elektrotechnikos bataliono Kauno radijo stotį.

1920 04 12 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas radijo stoties v-ku.

1920 08 05 – bataliono 1 mokomosios kuopos jaun. karininku.

1920 11 15 – 2 kuopos jaun. karininku.

1921 07 07 perkeltas į Aviacijos v-bą, paskirtas Mokomosios eskadrilės radijo karininku.

1922 01 23 – elektromechanikos ir radiotelegrafuos dėstytoju aviacijos karininkų klasėje.

1922 08 20 skrisdamas oro žvalgu į Šiaulius susižalojo (lūžo koja).

1922 12 01 paleistas iš kariuomenės eiti aukštojo mokslo.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis