Vitalis MilevičiusKaro lakūnas. Aviacijos majoras.
1900 - 1991


1900 04 28 Pikeliuose, Židikų vls., Mažeikių aps. gimė Vitalis Milevičius. Baigė Skuodo g-jos 4 klases, mokėsi technikos m-loje.

1921 10 18 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją teorinių kursų klausytoju.

1924 06 12 baigus kursus paskirtas į 2 oro eskadrilę Aukštojoje Fredoje, Kaune, mokomosios komandos rikiuotės instruktoriumi, vėliau technikos karininku, karo lakūnu.

1927 baigė aukštojo pilotažo kursus.

1928 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1928 05 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 02 13 pakeltas į kapitonus.

1932 09 01 paskirtas 5 oro eskadrilės karo lakūnu, vėliau aviacijos m-los skraidymo instruktoriumi, karininkų kursų pilotavimo instruktoriumi.

1935 09 08 – 5 eskadrilės vado padėjėju.

1936 02 10 paskirtas aviacijos m-los mokomosios grupės technikos karininku - instruktoriumi.

1937 10 07 pakeltas į majorus, pačiam prašant paleistas į atsargą. Gyveno žmonos tėviškėje Sulmiškėse, Šiaulių vls. Po karo gyveno Biržuose, iki 1960 dirbo sandėlininku miškų ūkyje.

1991 01 13 mirė Vilniuje, palaidotas Karveliškių kapinėse.

Žmona – Emilija Sulnaitė (1913–2001, susituokė 1933), sūnūs – Vytenis Vitalis (1934–1996), Andrius Julius (1936–2003) ir Jonas (1949).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1930),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1933).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.

Pas sklandymo pradininką. Apie Vitalį Milevičių

KITA


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis