Malinauskas Vladas
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1915 - 1993


1915 03 22 Sankt Peterburge, Rusijoje gimė Malinauskas Vladas.

1919 su tėvais atvykęs į Lietuvą gyveno Pasvalio vls.

1935 09 28 baigęs g-ją pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją.

1938 05 – 1938 08 Karo aviacijos 2 eskadrilės lakūnas mokinys.

1938 08 31 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1939 07 15 baigė fizinio lavinimo karininkų kursus (VII laida).

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

Iki 1940-06-15 Vlado Malinausko skraidymų stažas buvo 272 val. 55 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Karo aviacijos aerodromo kuopos vadu.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atskirosios aviacskadrilės vyr. lakūnu. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.

1941 07 13 priimtas į TDA bataliono 4 kuopą būrio vadu, vėliau tarnavo karininku 1 LSD batalione. Tarnaudamas Vokietijos kariuomenėje kovėsi su RA Šiaurės fronte, vėliau kovojo prie Stalingrado, pateko į RA apsupimą, iš kurio vadovaujant bataliono vadui kpt. Semaškai išsiveržė.

1944 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1944 09 savanoriu įstojo į LKDI (buv. Tėvynės apsaugos rinktinė), priimtas pilotu į formuojamą lakūnų rinktinę numatytam karinių lėktuvų perskraidinimui iš Vokietijos. Po Sedos kautynių pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV.


Mirė 1993 09 13 Stamford, Fairfield, Connecticut, JAV.

Žmona Emmy Borisow, susituokė 1962 07 07 Stamford, Fairfield, Connecticut, JAV.

Apdovanotas:
Vokietijos kariuomenėje 2 laipsnio Geležiniu kryžiumi (1943).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Connecticut, Marriage Index, 1959-2012
Connecticut Death Index, 1949-2012

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis