Lisauskas Eduardas Kazys
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1914 – 1963


1914 03 04 Limonių k., Šešuolių vls., Ukmergės aps. gimė Lisauskas Eduardas Kazys.

1935 baigus Ukmergės g-ją pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1935 10 35 pasiųstas į Karo aviaciją.

1936 05 27 atliko pirmuosius skrydžius.

1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX laidą) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 6 eskadrilės Pajuostyje, prie Panevėžio, karo lakūnu.

1938 07 01 perkeltas į 2 eskadrilę Aukštojoje Fredoje, Kaune.

1938 09 01 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1938 12 10 paskirtas instruktoriaus padėjėju fizinio lavinimo užsiėmimams Karo aviacijos Kauno įguloje.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

Iki 1940 06 15 E.K.Lisauskas Karo aviacijoje skraidė 240 val. 35 min.

1940 08 01 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas Karo aviacijos III grupės Zokniuose, prie Šiaulių, politiniu vadovu.

1940 09 21 iš politinio vadovo pareigų atšauktas, paskirtas 3 eskadrilės karo lakūnu.

Nuo 1940 SSKP narys. Likviduojant Lietuvos kariuomenę perkeltas į RA 29 ŠTK Ypatingąjį skyrių.

1941 dirbo LSSR Liaudies komisarų taryboje. Kilus Vokietijos – SSRS karui pasitraukė su RA. Vėliau NKVD įgaliotinis RA 16 lietuviškojoje divizijoje.

1942 05 paskirtas Lietuvoje veikusių sovietinių diversantų štabo operatyvinio skyriaus v-ko pavaduotoju.

1944 – 1954 dirbo LSSR švietimo liaudies komisaru, vėliau ministro pavaduotoju.

1954 – 1958 – Raseinių r. vykdomojo komiteto pirmininku.

1958 – Vyr. tiekimo ir realizavimo v-bos v-ko pavaduotoju.

1963 05 30 žuvo (nuskendo Kuršių mariose).

Žmona – Sofija Guzevičiūtė (1914).Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis