Teo Kruuner
Estijos karo lakūnas, generolas majoras


Gen. mjr. Teo Kruuner gimė 1943 metais Antslos mieste, pietinėje Estijos dalyje.

Baigęs vidurinę mokyklą 1962 m. įstojo į sovietinės armijos Černigovo (Ukraina) aukštąją karo lakūnų mokyklą. Tame pačiame kurse mokėsi ir būsimieji karo lakūnai iš Lietuvos: R. Stankevičius, A. Umbražiūnas, E. Grochovskis.

1966 m. po Černigovo karo aviacijos mokyklos baigimo paskirtas lakūnu instruktoriumi toje pačioje mokykloje. Karinės tarnybos metu mokykloje vadovavo naikintuvų grandžiai, eskadrilei, vėliau buvo paskirtas aerodinamikos dėstytoju.

1982-1987 metais vadovavo naikintuvų, naikintuvų bombonešių pulkams.

1988 m. paskirtas vyriausiuoju Oro armijos inspektoriumi lakūnu, suteiktas pulkininko laipsnis. Tarnaudamas Sovietų Sąjungos karinėse oro pajėgose skraidė daugiau kaip 3200 valandų, daugiausia su reaktyviniais naikintuvais. Skraidyti pradėjo propeleriniu mokomuoju treniruočių lėktuvu Jak-18A, vėliau skraidė reaktyviniais šių tipų lėktuvais: L-29, MiG-15, MiG-17, MiG-21, MiG-23 ir MiG-27.

Paskelbus Estijos nepriklausomybę, 1991 m. atsistatydino iš Sovietų Sąjungos karinių oro pajėgų ir sugrįžo į tėvynę. Tai pačiais metais įstojo į Estijos gynybos pajėgas ir buvo paskirtas į aviacijos specialisto pareigas.

1992 metų gegužės mėnesį lankė visuotinės gynybos kursą Norvegijos gynybos koledže. Po Estijos karinių oro pajėgų atkūrimo buvo paskirtas departamento vadovu Estijos karinių oro pajėgų štabe.

1995 m. lapkritį suteiktas pulkininko laipsnis ir 1996 m. sausio mėnesį paskirtas Estijos karinių oro pajėgų vadu (laikinai).

1997 metais laikinai buvo perkeltas į Estijos generalinio štabo Operacijų departamentą į štabo karininko pareigas.

1998 m. vasario mėn. perkeltas atgal į Estijos karinių oro pajėgų vado pareigas (laikinai).

1998 m. gegužės mėn. paskirtas Estijos karinių oro pajėgų vadu.

Nuo 1999 m. rugpjūčio iki 2000 m. vasario mokėsi NATO gynybos koledže Italijoje.

2003 m. vasario mėn. suteiktas brigados generolo laipsnis.

2004 m. liepos mėn. suteiktas generolo majoro laipsnis ir liepos 24 d. išleistas į atsargą.

APDOVANOTAS:
Estijos valstybiniais ir kariuomenės apdovanojimais, Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (2004 07 21).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis