Biknius Kostas


Aviacijos kapitonas.
1905 – 1944


1905 12 12 gimė Biknius Kostas.

1928 09 08 Baigus Karo mokyklą (X laid.) suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas į 2 art. pulką.

1929 07 31 baigė trumpalaikius artileristų kursus.

1930 10 22 perkeltas į karo aviaciją.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laid.) ir perkeltas į aviacijos karininkų korpusą.

1932 11 23 pakeltas į leitenantus.

1935 11 23 suteiktas kapitono laipsnis.

Iki 1940-06-15 Kosto Bikniaus skraidymų stažas buvo 833 val. 35 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą ėjo 8 eskadrilės vado pavaduotojo pareigas.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK atsk. Aviaeskadrilę.

1941 06 14 suimtas, išvežtas į Rešotus.

1943 01 13 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams.

1944 žuvo lageryje.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis