Brig. gen. inž. Antano Gustaičio reabilitacija

A.GUSTAIČIO REABILITACIJOS DOKUMENTAIA.Gustaitis apie 1923 m.


• INFORMACINIS RAŠTAS. ATSISIŲSTI PDF
Informacinis raštas apie Antano Gustaičio likimą, 1967 m. sausio 30 d., Maskva.

• VOKAS IR VOKŲ APRAŠAS. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio byloje Nr. 1966 buvusių dokumentų vokas, 1941-1969 m., Maskva. Antano Gustaičio bylos Nr. 1966 vokų aprašas.

• VOKAS IR PAĖMIMAS MUZIEJUI. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio bylos Nr. 1966 dokumentų vokas, 1941 m., Maskva. Paklausimas dėl A.Gustaičio reabilitavimo ir prašymas perduoti muziejui kai kuriuos bylos dokumentus kaip eksponatus,
1990 m. vasario 2d., Vilnius. Eksponatų iš A.Gustaičio bylos perdavimo muziejui aktas, 1990 m. balandžio 26d., Vilnius. ir kt.


• KREIPIMASIS DĖL REABILITAVIMO. ATSISIŲSTI PDF
Kreipimasis į SSSR Generalinį prokurorą dėl A.Gustaičio reabilitavimo, 1988 m. geužės 10 d., Vilnius.

• PROKURATŪROS RAŠTAS DĖL REABILITAVIMO. ATSISIŲSTI PDF
Lietuvos SSR Generalinio prokuroro raštas dėl A.Gustaičio bylos peržiūrėjimo, 1988 m. lapkričio 5 d., Vilnius.

• J.PRABULIO PAAIŠKINIMAS. ATSISIŲSTI PDF
Jono Prabulio paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio bylos, 1989 m. sausio 19 d., Vilnius.

• A.ARBAČIAUSKO PAAIŠKINIMAS. ATSISIŲSTI PDF
Antano Arbačiausko paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio bylos, 1989 m. vasario 1 d., Vilnius.

• D.JAGMINIENĖS PAAIŠKINIMAS. ATSISIŲSTI PDF
Danutės Jagminienės paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio bylos, 1989 m. sausio 13 d., Kaunas.

• A.DELTUVIENĖS PAAIŠKINIMAS. ATSISIŲSTI PDF
Aldonos Deltuvienės paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio bylos, 1988 m. gruodžio 16 d.

• V.BIELIŪNO PAAIŠKINIMAS. ATSISIŲSTI PDF
Vinco Bieliūno paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio bylos, 1988 m. gruodžio 16 d.

• SUSIRAŠINĖJIMAS SU TUOM. KAPSUKO KGB. ATSISIŲSTI PDF
Raštas Kapsuko (dabar Marijampolė) KGB poskyriui dėl žinių apie A.Gustaičio gimines surinkimo, 1988 m. gruodžio 5d., Vilnius. Kapsuko KGB poskyrio atsakymas-pažyma apie Antano Gustaičio gimines, 1988 m. gruodžio 19 d., Marijampolė. ir kt.

• PAŽYMA APIE J.JABLONSKIO BYLĄ. ATSISIŲSTI PDF
Pažyma apie Jono Jablonskio baudžiamąją bylą, 1988 gruodžio 9 d., Vilnius.

• PAŽYMA APIE J.PRABULIO BYLĄ. ATSISIŲSTI PDF
Pažyma apie Vinco Prabulio baudžiamąją bylą, 1988 gruodžio 6 d., Vilnius.

• LCVA PAŽYMOS. ATSISIŲSTI PDF
KGB raštas Lietuvos centriniam valstybiniam archyvui, 1988 gruodžio 5 d., Vilnius. Lietuvos centrinio valstybinio archyvo atsakymas KGB, 1989 sausio 13 d., Vilnius, ir kt.

• SSSR KARINĖS PROKURATŪROS RAŠTAS. ATSISIŲSTI PDF
SSSR Vyriausiosios karinės prokuratūros raštas Lietuvos KGB, 1989 lapkričio 30 d., Maskva.

• LYDRAŠTIS LR AUKŠČ. TEISMUI. ATSISIŲSTI PDF
Antano Gustaičio bylos, siunčiamos Lietuvos Respublikos Aukščiausiąjam teismui, lydraštis, 1990 m. balandžio 4 d., Vilnius.

• SSSR KARINĖS PROKURATŪROS RAŠTAS LR AUKŠČ. TEISMUI. ATSISIŲSTI PDF
SSSR Vyriausiosios karinės prokuratūros laiškas Lietuvos Aukščiausiąjam teismui ir Marijampolės rajono deputatų tarybai, 1990 m. balandžio 24 d., Maskva.

• REABILITAVIMO PAŽYMĖJIMAS. ATSISIŲSTI PDF
Svarbiausias ir pagrindinis dokumentas - LR Aukščiausiojo teismo A.Gustaičio rabilitavimo pažymėjimas. 1990 m. balandžio 26 d., Vilnius.

Bylos dokumentus iš rusų kalbos išvertė svetainės narys
Gintautas Kačergius.GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ A.GUSTAIČIO PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis