Žukauskas Eduardas HenrikasAviacijos jaun. leitenantas
1915-?


Eduardas Henrikas ŽUKAUSKAS gimė 1915 05 29 Normančių k., Padubysio vls., Šiaulių aps.

1935 baigė Šiaulių g-ją, įstojo į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į 8 eskadrilę.

1938 08 27 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 07 30 priimtas į karo tarnybą, paskirtas į Karo aviaciją politiniu vadovu Karo aviacijos mokykloje.

1940 09 26 atleistas. Dirbo Kauno m. milicijos 5 skyriaus v-ku. Kilus Vokietijos – SSRS karui evakavosi į Rusiją, dirbo NKVD lageriuose Riazanės sr.

Nuo 1942 01 tarnavo 16 lietuviškosios šaulių divizijos 78 atsk. autokuopos vado pavaduotoju.

1942 02 23 pakeltas į leitenantus.

1942 06 28 suimtas RA, kalintas Balachnoje, Gorkio sr.

1942 07 13
už sukeltą skandalą būnant neblaiviam 16 lietuviškosios šaulių divizijos karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalintas lageryje Uchtoje, Komijoje.

Nuo 1952 02 21 tremtyje.

1954 06 01 paleistas, grįžo į Lietuvą. Dirbo Lietkoopsąjungos statybos bare darbų vykdytoju.

1960 04 07 SSRS Aukščiausiojo teismo karo kolegijos reabilituotas.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis