Eduards BalodisLatvijos karo lakūnas
1895-1965


Kpt. Eduards Balodis Gimė 1895 m. spalio 18 d. Cesyje. Cesyje baigęs amatų mokyklą, įstojo į karo mokyklą Rusijoje. Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo Latvijos šaulių daliniuose ir buvo paimtas į vokiečių nelaisvę. Išsivadavęs iš vokiečių karo belaisvių stovyklos savanoriu stojo į Latvijos kariuomenę, kovojo prieš bolševikus, turėjo vyr. ltn. laipsnį. Po Nepriklausomybės kovų perkeltas į Aviacijos pulką, tarnavo lektoriumi Aviacijos mokykloje.

1926 m. suteiktas kapitono laipsnis. Nors pats savarankiškai neskraidė, bet 1933 - 1936 m. vadovavo 7-ajai žvalgybos eskadrilei, kuri bazavosi Krustpilyje.

1935 m. kovo 13-14 d. dalyvavo reprezentaciniame skrydyje apie Latgalą. Tarnybos metu mokėsi skraidyti ir sėkmingai baigęs mokomuosius skrydžius įgijo karo lakūno vardą.

1936 m. paskirtas tarnybai į Rygą, pakeltas į plk. ltn. laipsnį ir paskirtas žvalgybos diviziono vadu.

1936 m. birželio 22 d. - liepos 6 d. dalyvavo skrydyje apie Europą. E. Balodis skrido lėktuve „Fairey Seal", kurį pilotavo Karlis Ercums. Sovietinės okupacijos metu buvo atleistas iš karo tarnybos, bet vykdė Latvijos aeroklubo prezidento pareigas. Vokiečių okupacijos metais tarnavo geležinkelių saugumo tarnyboje, o karo pabaigoje emigravo į JAV.

Mirė 1965 m. birželio 12 d. Detroite, Mičigano valstijoje.

APDOVANOTAS garbės ženklu Plieno sparnai (1935 07 20)

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis