Reichertas Eduardas
1910-1970


1889 03 18 Sintautuose, Šakių aps. gimė Reichertas Eduardas. Baigė g-jos 4 klases.

Nuo 1910 11 11 tarnavo Rusijos kariuomenėje.

Iki 1911 08 28 dirbo jaun. raštininku Švenčionių aps. karo v-ko įstaigoje.

1911 08 28 - 1914 17 18 – jaun. ir vyr. raštininku Vilniaus karo apygardos štabe.

1915 03 27 išlaikius egzaminus suteiktas karo valdininko laipsnis.

1915 04 03 - 1918 03 20 tarnavo 1 armijos ūkio dalyje Rytų Prūsijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Baltgudijoje, Kurše.

1919 02 03 grįžęs į Lietuvą įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas atsargon prie Kauno m. komendantūros.

1919 02 18 – Marijampolės m. ir aps. komendantūros.

1919 04 17 – 2 pėst. pulko.

1919 06 12 – 2 ats. bataliono raštvedžiu.

1920 04 18 paskirtas eiti aviacijos ūkio dalies vedėjo, 09 01 – aviacijos v-ko padėjėjo ūkio reikalams pareigas.

1927 02 16 išlaikius egzaminus administracijos karininko laipsniu įgyti suteiktas administracijos (B) kapitono laipsnis.

1928 03 22 patvirtintas aviacijos v-ko padėjėju ūkio reikalams.

1928 10 01 paskirtas aviacijos ūkio dalies v-ku.

1929 11 23 pakeltas į majorus.

1932 11 21
– į plk. leitenantus.

1933 12 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Administracijos skyrių (I laida).

1935 09 02
paskirtas Karo aviacijos komendantūros ūkio dalies v-ku.

1940 06 30 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą iš kariuomenės atleistas.

1941 repatrijavo į Vokietiją.

1942 kilus Vokietijos – SSRS karui grįžo į Lietuvą.

1944 artėjant frontui vasarą išvyko į Vokietiją, apsistojo Graudenze, dirbo lėktuvų fabrike užpirkimo skyriuje.

1945 01 Sovietų Sąjungos kariuomenei užėmus Graudenzą suimtas, tardytas, kalintas, kaip mokantis 4 užsienio kalbas paimtas vertėju.

1945 vasarą grįžo į Kauną.

1946 02 07 suimtas, kalintas.

1946 05 03 nesudarius bylos paleistas. Dirbo buhalteriu, vėliau trikotažo fabriko Vilijampolėje planavimo skyriuje.

1970 04 21 mirė.

Žmona – Sofija Jaruševičiūtė (1899 - 1979), duktė – Lidija Valevičienė (1921).


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 4 laipsnio ordinu (1930),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Rusijos kariuomenėje – aukso ir sidabro medaliais „Už uolumą“.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis