Oškinis Bronius
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
Sklandytuvų konstruktorius

1913-1985


1913 04 15 Barzdų k. ir vls., Šakių aps. gimė Oškinis Bronius.

1928 baigęs Kauno „Aušros" berniukų g-jos 5 klases įstojo į Kauno aukštesniąją technikos m-lą. Susikūrus m-loje aviacijos būreliui vadovavo sklandymo grupei. Pagal Lietuvos aeroklubo parūpintą vokišką sklandytuvą, padarius keletą pakeitimų, parengė pirmojo lietuviško sklandytuvo T-1 brėžinius, vadovavo jo gamybai.

1932 baigė Lietuvos aeroklubo sklandymo m-lą Pažaislyje.

1932 11 06 pirmasis Lietuvoje įvykdė „A" sklandytojo normatyvą.

1933 dalyvavo steigiant Nidoje sklandymo m-lą, tapo „C" (aukščiausiosios) klasės sklandytoju.

1933 baigė Kauno aukštesn. technikos m-lą.

1933 sukonstravo sklandytuvą T - 2, kurį iki 1939 naudojo Nidos sklandymo m-la.

1935 09 15 pašauktas į Lietuvos kariuomenę baigė Karo mokyklą (X asp. laida), suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1935 10 09 priimtas į Karo aviaciją civiliu tarnautoju, paskirtas į Zoknių aviacijos dirbtuves technikos karininku.

1936 04 19 išbandė sklandytuvą BrO 4, Lietuvos aeroklubo vėliau naudotą mokymo tikslams.

1936 12 03 iš atsargos priimtas į karo tarnybą, įskaitytas į ginklavimo karininkus, paskirtas eiti Zoknių aviacijos dirbtuvių v-ko pareigas.

1937 sukonstravo sklandytuvą BrO 5, skirtą oro akrobatikai.

1937 07 su J. Pyragiumi dalyvavo sklandytojų sąskrydyje Elmiroje, JAV. Sukonstravo mokomąją bombą, patobulino sinchronizatorių - prietaisą, leidžiantį šaudyti pro propelerį, Zoknių aerodrome pastatė signalinį švyturį, leidžiantį atlikti naktinius skrydžius.

1938 baigė Karo lakūnų mokyklą.

1939 04 10 - 1940 09 01 kaip KAM stipendininkas studijavo Berlyno aukštojoje technikos m-loje.

1939 08 08 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1939 09 12 įskaitytas į aviacijos karininkus.

1939 11 23 pakeltas į leitenantus.

1940 07 12 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą atšauktas iš Berlyno, paskirtas Zoknių aviacijos dirbtuvių v-ku.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atskirosios aviacijos eskadrilės kilnojamųjų avia remonto dirbtuvių v-ku. Prasidėjus Vokietijos-SSRS karui buvo žmonos tėviškėje Vilkijoje, į dalinį negrįžo.

1941 - 43 dirbo vokiečių aviacijos dirbtuvėse Aukštojoje Fredoje.

1942 - 44 studijavo VDU elektrotechniką. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą mobilizuotas į RA, karui pasibaigus demobilizuotas.

1945 -56 ūkinis ir administracinis darbuotojas Vilniuje ir Kaune.

Nuo 1953 SSRS KP narys.

1949 sukonstravo pirmąjį pokario treniruočių sklandytuvą BrO 10.

1956 - 62 Kauno sklandymo m-los v-kas.

Nuo 1962 Palangos statybos v-bos darbų vykdytojas.

Nuo 1969 Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos konstruktorius, vėliau SSRS dailininkų namų Palangoje direktorius. Sukonstravo 23 sklandytuvų tipus, iš jų BrO 9, BrO 11, BrO 11M, BrO 12 gaminti serijomis. Parašė darbų iš aviacijos technikos, 5 išradimų technikos srityje autorius.

1985 04 17 Mirė, palaidotas Palangos kapinėse.

1992 Kėdainių vaikų aviacijos m-lai suteiktas Broniaus Oškinio vardas.

Žmona- Birutė Obelenytė (1919, susituokė 1940), dukterys -Gražina Viktorija Eimanavičienė (1942) ir Dovilė (1951).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis