Kutka AntanasKaro lakūnas. Aviacijos majoras.
1899 – 1993


1899 11 02 Gaižiūnų k., Vyžuonų vls., Utenos aps. gimė Kutka Antanas. Baigė Utenos g-jos 4 klases.

1921 10 19 pašauktas į karinę tarnybą, paskirtas į 8 pėst. pulką, iš kur įstojo į Karo mokyklą.

1923 01 09 - 22 būdamas kariūnas dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėst. pulko 4 kuopos jaun. karininku.

1926 01 03 perkeltas į 1 kulkosvaidžių kuopą jaun. karininku.

1926 08 12 baigė Fizinio lavinimo karininkų kursus (III laida).

1926 09 13 pačiam prašant perkeltas į Karo aviaciją.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida). Po 72 skridimų su instruktoriumi skrido savarankiškai, baigė figūrinio skraidymo kursą, suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1928 02 16 pakeltas į aviacijos vyr. leitenantus.

1930 11 23 - į kapitonus, perkeltas į Karo aviacijos m-lą ir paskirtas mokomosios grupės instruktoriumi.

1937 - vyr. instruktoriumi.

1938 07 22 pakeltas į majorus. 1926-40 Karo aviacijoje skraidė 1658 val.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Dirbo Vilniuje mokesčių inspektoriaus padėjėju, vokiečių okupacijos metais - Savitarpio pagalbos ligoninėje Birštone.

1944 pasitraukė į Vakarus.

1948 08 emigravo į Australiją.

1993 02 09 mirė Sidnėjuje.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1932),
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos (1934)medaliais,
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1935).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis