Stankūnas Vytautas
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1913-1984


1913 09 07 Sankt Peterburge, Rusijoje. gimė Stankūnas Vytautas.

1918 su tėvais atvyko į Lietuvą, gyveno Vyžuonų mstl., Utenos aps.

1927 - 35 mokėsi ir baigė Utenos g-ją.

1935 09 28 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas Karo aviacijos 6 eskadrilės lakūnu žvalgu.

1938 09 01 suteiktas II eilės karo lakūno vardas. Vėliau tarnavo 2 aviacijos grupės 1 (naikintuvų) eskadrilės karo lakūnu, 1 aviacijos grupės (žvalgybos) I tolimosios žvalgybos eskadrilės karo lakūnu.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės vyr. lakūnu žvalgu. Kilus Vokietijos-SSRS karui iš RA pasitraukė, pateko į vokiečių nelaisvę, kalintas koncentracijos stovykloje.

Po 1944 gyveno Vilniuje, dirbo Lietuvos medžiotojų d-joje, vėliau gyveno Panevėžyje, dirbo baldų kombinate darbininku.

1984 11 24 mirė, palaidotas Panevėžio kapinėse.


Žmona - Ksavera Džiugaitė (1914-2001, susituokė 1941), sūnūs - Šarūnas (1945-1986) ir Sigitas (1949).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis