Sopwith 1 ½ "Strutter"

• G.RAMOŠKA - VISA LIETUVIŠKOJO SOPWITH 1 ½ "STRUTTER" ISTORIJA
Išsami lietuviškojo Sopwith 1 ½ "Strutter" istorija. Atsiradimo aplinkybės, tarnyba, liūdna baigtis. Taip pat techniniai duomenys ir kita įmanoma informacija. Spausdinta žurnale "Plieno Sparnai" Nr.8 2006m.

• SOPWITH 1 ½ "STRUTTER" FOTOALBUMAS
Sopwith 1 ½ "Strutter" fotoalbumas. Jame keletas fotografijų.

• L.PESECKO PASAKOJIMAS "PIRMASIS LĖKTUVAS"
L.Pesecko pasakojimas apie pirmąją pažintį su legendiniu lėktuvu jam dar būnan husaru.. Spausdinta jo prisiminimų knygoje "Karo lakūno pasakojimai" Kaunas 1992 m.

• L.PESECKO PASAKOJIMAS APIE IŠSIGELBĖJIMĄ SU SOPWITH 1 ½ "STRUTTER"
L.Pesecko pasakojimas "Ant degančio lėktuvo sparno " . Spausdinta jo prisiminimų knygoje "Karo lakūno pasakojimai" Kaunas 1992 m.

• L.PESECKAS - "A STRUGGLE WITH DEATH"
Source: Leonardas Peseckas “Karo lakūno pasokojimai” Kaunas: Plieno sparnai, 2006 m.

• K.ŠIMKAUS PASAKOJIMAS APIE IŠSIGELBĖJIMĄ SU SOPWITH 1 ½ "STRUTTER"
Kartu skridusio žvalgo Kazio Šimkaus pasakojimas apie išsigelbėjimą su degančiu Sopwith 1 ½ "Strutter" . Spausdinta žurnale Plieno Sparnai Nr. 2-3, Čikaga 1971 metai

Brėžinukai ir dažymo schema (zip) (RENGIAMA)
Lėktuvo Sopwith 1 ½ "Strutter" brėžiniai ir spalvotos projekcijos.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis