SSW D.IV
• SSW. D.IV (RENGIAMAS)
Straipsnis apie SSW. D.IV. Lėktuvo konstrukcija, techniniai duomenys.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis