LAK Parašiutų sportas
• V.AŠMENSKAS - PARAŠIUTŲ SPORTAS
V.Ašmensko straipsnis apie parašiutų sportą LAK.

• PIRMOJI KREGŽDĖ
V.Apie Birutę Civinskaitę - Lietuvos parašiutininkę Nr. 2

GRĮŽTI Į LAK PAGRINDINĮ


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis