Vytauto Didžiojo paveikslo kelionė
Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti Lietuvos Vyriausybė paskelbė 1930 metus Vytauto Didžiojo metais. Ta proga Vytauto Didžiojo paveikslas, kurį sukūrė skulptorius J.Zikaras, buvo žmonių iškilmingai nešiojamas po šalį.
Garbingo paveikslo kelionė prasidėjo liepos 15 dieną Panemunėje prie karo mokyklos ir Vytauto Didžiojo karininkų kursų patalpų - sode, kur buvo pastatytas skulptoriaus V.Grybo sukurtas Vytauto Didžiojo paminklas. Ąžuolų vainikais papuoštą paveikslą žmonės nešė Kauno miesto gatvėmis į karinį aerodromą, ten jj iškilmingai perdavė Karo aviacijos vadovybei.
Iš čia Vytauto Didžiojo paveikslas karo lėktuvu apkeliavo visas žymesnes Lietuvos vietoves, visur buvo žmonių iškilmingai sutinkamas ir išlydimas. Paveikslo kelionė truko 7 savaites, į Kauną jis sugrįžo rugsėjo 7 dieną, buvo atiduotas Vytauto Didžiojo karo muziejui, kur ir šiandien saugomas. Per visą paveikslo kelionę lėktuvą valdė kapitonas Jeronimas Garolis.Karo aviacijos vadovybė aerodrome perima Vytauto Didžiojo paveikslą. 1930 metai. Stovi iš kairės: kpt. Viktoras Reimontas, mjr. Leonardas Peseckas, gen.št.mjr. Juozas Narakas, Karo aviacijos viršininkas gen.štplk. Stasys Pundzevičius, mjr.inž. Antanas Gustaitis, kpt. Jonas Pyragius, kpt. Antanas Stašaitis, kpt. Petras Lapienis.


Vytautas Peseckas
Aviacijos Pasaulis 2003 Nr.13


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis