NIDOS SKLANDYMO MOKYKLA

• NIDOS SKLANDYMO MOKYKLOS ISTORIJA
Trumpa Nidos sklandymo mokyklos istorija. V.Račiūnaitė 2003

• NIDOS SKLANDYMO MOKYKLA FOTOGRAFIJOSE
Nidos sklandymo mokyklos istorija fotografijose. N.Korbutas 2010

• AUDRA EINA PAJŪRIU
Jono Pyragiaus pasakojimas apie pirmąjį Lietuvos sklandymo nuotolio rekordą, pasiektą 1935 metais

• 22,5 VAL. ORE BE MOTORO
Apie J.Pyragiaus skridimo trukmės rekordą. 1936 metai

• A.GUSTAITIS NIDOJE 1937 m.
Ištrauka iš Vytauto RUDZINSKO prisiminimų apybraižos "Rytų vėjas" apie Karo aviacijos vado apsilankymą Nidos sklandymo mokykloje 1937 m.

• NIDOS SKLANDYMO MOKYKLA 1937 m.
A.Paknys. 1937 metų Nidos sklandymo mokyklos ataskaita

• PARUOŠTA! IŠTEMPK! LEISK!
V.Rudiznsko prisiminimai apie Nidos sklandymo mokyklą. 1938 m.

• A.MIKUČIO ATSIMINIMAI
A.Mikutis. Karo lakūnai Nidos sklandymo mokykloje 1938 metais

• 26 VALANDOS VIRŠ KOPŲ
Alfredo Gyso prisiminimai apie skridimo trukmės rekordą. 1938 metai

• MOKYKLOS VIETA ŽEMĖLAPYJE
GOOGLE MAPS nuoroda. Pažymėta smeigtuku


GRĮŽTI Į LAK PAGRINDINĮ


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis