Stasio Girėno užrašų knygelė


Birželio mėn.


16 d. Norėjom bandyti lėktuvą su svoriu, bet perstiprus vėjas.

17 d. Mėginom su svoriu: lėktuvas pakilo nuo žemės labai gerai.

19 d. Nustatėm instrumentus: ore atradom, kad visi instrumentai veikia.

20 d. Užbaigėm mažą užsilikusį darbą.

22 d. Buvom pas d-rą Kimbalą sužinoti oro; oras dar blogas, bet taisosi.

24 d. Buvom pas d-rą Kimbalą: apie New -Yorką oras geras.

25 d. Manėm išskristi sekmadienio rytą, nes oras atrdodė geras, bet apie penktą vakaro pasikeitė. Reikės palaukti.

26 d. Labai miglota ir lietus, net laivai neplaukia.

27 d. Oras labai miglotas - laivai neina,

29 d. Oras dar prastas. Tebelaukiam.

30 d. Oras apie New-Yorką gražus.


Liepos mėn.


1 d. Prancūzai išmėgino savo lėktuvą - labai negreitas. Jie rengiasi sumušti rekordą Manau netrukus ir jie bus pasiruošę skristi. Mes tebelaukiam gero oro.

2 d. Šalta. Vėjuota. Lynoja.

3 d. Oras kiek geresnis. Šaltoka. Manau, kad apie 5 šio mėn. mes apleisim Ameriką.

4 d. Oras gražus. Abu su Darium buvom pas dr. Kimbalą pasiteirauti apie orą. Jau atsibodo laukti.

5 d. Darius išvažiavo į miestą žinių apie orą. Atrodo, kad jau paskutinė dieną Amerikoj.

6 d. Darius išėjo pas dr. Kimbalą oro davinių. Pasirodo oras vėl blogėja.

7 d. buvau pas dr. Kimbalą. Atradau prancūzą p. Codos; jie nori greit išskristi. Jie gerai pagalvojo su Kimbalu ir man atrodė kad išskris, bet Kimbal nepataria, nes numato artėjant blogą orą.

8 d. oras nepatogus, dažnai mainosi. Kasdien einam į oro biurą: galvojame kada gi išskrisime.

9 d. Darius buvo oro biure; nieko gero.

10 d. Abu buvom oro stotyje, atradom Willi Post - jis irgi pasiruošęs skristi. Jau pavargom belaukdami oro.

11 d. Nieko naujo - oras mums priešingas, bet atrodo ant pagerėjimo.

12 d. Oras atrodo bus palankus skridimui už kelių dienų, gal pabaigoje savaitės.

13 d. Peržiūrėjom kompasą, paskraidėm ir truputį pertaisę sutvarkėm.

14 d. Abudu atvykom pas dr. Kimbalą, oras atrodo geras.


Literatūra:
N.Dariūtė,A.Gamziukas,G.Ramoška
„Darius ir Girėnas. Dokumentai“
, Kaunas 1991 m.


El. publikavimui parengė: Pijus Poškus 2010 07 09

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis