Vsevolodo Šenbergo lėktuvas Š-1


Nerijus Korbutas, "Vsevolodo Šenbergo lėktuvas Š-1"

V.Šenbergo sklandytuvas pradėtas projektuoti ir statyti 1921 m. pabaigoje, 1922 m. sklandytuvas buvo užbaigtas ir išbandytas tempiant automobiliu, tačiau neatsiplėšė nuo žemės. Vėliau V.Šenbergas sukūrė šio sklandytuvo motorizuotą variantą, tačiau per mažo galingumo motociklo variklis nepajėgė jo pakelti į orą.1921 -22 metais, kai 1 -mos eskadrilės vadas leitenantas Jurgis Dobkevičius kūrė savo pirmąjį lėktuvą Dobi-I, 2-os eskadrilės vadas leitenantas Vsevolodas Šenbergas paruošė savo sportinio lėktuvo darbo brėžinius.

Netrukus, laisvalaikiais jo vadovaujamos eskadrilės kolegom talkininkaujant, prasidėjo ir aparato statyba. Tų pat metų žiemą buvo surinkti sparnų griaučiai, o vėliau ir liemuo.

Lėktuvui reikalingą medžiagą ir įvairias detales naudojo iš aviacijos technikos likučių. Šenbergo suprojektuotas lėktuvas Š-1 buvo vienvietis medinės konstrukcijos monoplanas, dengtas audeklu. Jo sparnai trapecinės formos, suapvalintais galais, prijungti prie viršutinės liemens dalies. Ilgi, beveik per visus sparnus eleronai.

Liemens priekis storas ir aukštas. Lakūno sėdynė viduryje sparno. Lėktuvui buvo panaudotas motociklo "Exelsior" 15 a.j. variklis, kurį įrengė viršutinėje liemens dalyje, bet turėjo daug vargo jį pritaikyti, kad varytų propelerį, nes Kaune tuo metu dar nebuvo specialių aviacijos dirbtuvių, o pirkti lėktuvinį variklį Šenbergui trūko lėšų. Deja, to lėktuvo pabaigti Šenbergui nebeteko - atsirado svarbesnių tarnybinių uždavinių. Š-1 nepakilo į orą.


TECHNINIAI DUOMENYS:


Sparnų ilgis - 12.00 m.
Liemens ilgis - 7.00 m.
Didžiausias sparnų plotis - 1.90 m.
Mažiausias sparnų plotis - 0.80 m.
Sparnų plotas - 16.00 m2
Variklis - 2 cilindrų motociklo "Exelsior" 15 AG


Aviacijos leitenanto V.Šenbergo iniciatyva Kaune gimė ir kitas įdomus technikinis bandymas - pirmasis Lietuvoje greitasis laivas, skuteris. 1923 metais, pagal Šenbergo padarytus brėžinius, grupė karo aviacijos lakūnų pastatė plūduro tipo laivo korpusą. Laivo gale pritaisė 200 arklių jėgų vokiško lėktuvo variklį. Ant variklio veleno užmovė propelerį. Skuteris stumiamas palyginti galingo variklio, išvystydavo keliasdešimties kilometrų per valandą greitį. Jis buvo lakūnų ilgokai naudojamas sportiniams tikslams Nemuno juostoje.FOTOGRAFIJOS:
V.Šenbergo sklandytuvo griaučiai 1922 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsV.Šenbergo sklandytuvo bandymai Kauno aerodrome 1922 m. Iš kairės: A.Damijonaitis, B.Vaivada, S.Tumas, pagrindinis statytojas A.Brinkis (?), V.Šenbergas, V.Švitrys, A.Gavelis, L.Peseckas. Už jų sklandytuvas su audiniu dengtais dviračio ratais.
Paspaudus paveikslėlis padidėsV.Šenbergo sukonstruotas gliseris - valtis (plaustas) su įstatytu lėktuvo varikliu plaukia Nemune ties Šančiais. 1923 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės


Šaltiniai:
LAM metraštis Plieno Sparnai Nr.1 1992m. Kaunas
A.Gamziukas, G.Ramoška - Lietuvos Karinė Aviacija 1919-1940 1999m. Kaunas
R.Naužemys - Vytautas Peseckas 2007m. Kaunas, Vilnius

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis