Vytautas RaubaAviacijos leitenantas.
1899-1920


1899 09 09 Pusdešrių k, Slavikų vls., Šakių aps. ūkininkų Jono Raubos ir Marijonos Sperauskaitės šeimoje gimė Rauba Vytautas.

I pasaul. karo metu mokėsi M. Yčo g-joje, evakuotoje į Voronežą.

1918 grįžo į Lietuvą.

1919 01 28 įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 raitelių pulką Kaune.

1919 02 11 įstojo į aviacijos būrį.

1919 03 12 užregistruotas Karo aviacijos mokyklos mokiniu, paskirtas mokyklos ginklų prižiūrėtoju.

1919 07 21 – paskirtas į instruktoriaus H. Rotterio grupę mokytis skraidyti.

1919 08 28 vienas pirmųjų išskrido savarankiškai.

1919 12 16 baigus Karo aviacijos mokyklą (I laida, Karo mokyklos II laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas į Inžinerijos dalį. Sukūrė Karo aviacijos mokyklos baigimo I laidos ženklą, kurio 34 vienetai pagaminti Vokietijoje. Atliko 150 skrydžių, ore išbuvo 24 val.

1920 05 12 treniruotės metu imituodamas oro kautynes nesuvaldė lėktuvo ir nukrito.

1920 05 13 nuo patirtų sužalojimų mirė. Palaidotas Kauno m. kapinėse, naikinat kapines 1958 palaikai perkelti į Eigulių kapines. Jo vardu pavadinta gatvė Aleksote Kaune.


Kiti šeimos nariai: seserys: Marijona Raubaitė - Kušlikienė, Monika Raubaitė - Stankaitienė, Marcelė Raubaitė. Broliai: kunigas Stanislovas Rauba, Juozas Rauba, Jonas Rauba, Pranas Rauba.

GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ VYTAUTAS RAUBA PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis