Ir pakilo Anbo šeštas
Nieks taip nieko nelaukia, kaip lakūnai naujo lėktuvo, o ypač tie, kuriems jis bus skiriamas. Kai sužino, kad jau brėžiniai parengti naujam lėktuvui, kai pradeda dirbtuvėse ruošti medžiagą, vienas po kito, kur bus nebuvę, vis užsuka į dirbtuves pasižiūrėti naujo plk. inž. Gustaičio kūrinio.

O tų kūrinių jau ne tiek maža. Pirmą pastatė mažą vienvietį su silpnučiu motoru. Toliau du iš eilės dviviečiai treniruotės lėktuvai. Po jų Anbo IV dvivietis Žvalgybos tipo lėktuvas, kurio duomens lygūs ir kai kurie geresni už užsienio panašios konstrukcijos lėktuvus. Vėl mokomas Anbo V ir dabar Anbo VI artimos žvalgybos dvivietis lėktuvas.

Anbo VI kiek patobulintas ir padidintas Anbo III, kaip pats konstruktorius sako: dalis trečio ir dalis ketvirto „Anbukų". Motoras „Curtiss Challenger" 185 arklinių jėgų, žvaigždėtas, oru vėsinamas.

Apžiūrėjęs kuris nors lakūnas ir nusprendęs, kad jau gali bandyti, neiškęs nepasiūlęs:
— Kertam lažybų, kad jau šiandien bandys naują „Anbuką" ?
— Kertu. Šiandien dar nieko neišeis, nes liemenį dažo. Iš šampano bonkos.
— Iš šampano. Permušk rankas.
— Prakišai. Žiūrėk, jau veža liemenį. Nuvežė.

Angaruose mechanikai skubiai rengė į pirmąją oro kelionę blizgantį ir švarų, o susirinkę lakūnai ir publika nekantraudami laukė pirmojo pakilimo. Pabaigė.

Įsuktas starteris užvedė motorą ir Anbo VI, prabėgęs 82 m, atsiskyrė nuo žalios pievos. Prityręs karo lakūnas plk. inž. Gustaitis statoku kampu varė savo kūrinį aukštyn į erdvę.

— Kilpa! Imelmanas! Pervirtimas! — šaukė po kiekvienos figūros užvertusi galvas publika.

Lengvai darė visas aukštojo pilotažo figūras. Perlėkdamas per greičio matavimo bazę, pasiekė 198 km per valandą. Sumažino motoro apsisukimų skaičių ir, vos laikydamasis ore, prakrypavo per bazę su 85 km greičiu. Pora kartų prasinešė per publikos galvas ir nutūpdamas prabėgo 75 m.

Jei ranka nuo pasveikinimų neištino, tai vis tik labai skaudėjo, ir konstruktoriaus, iš karto malonia šypsena šypsojesis veidas pradėjo reikšti pasigailėjimo prašymą, o pro lūpas spraudėsi: „tik nespauskite".

— Ačiū, vyrai, už darbą. Labai gerai viskas padaryta, — padėkojo mechanikams.
— Tėvynės labui! — atsakė, nors seniai nuo tokio atsakymo atpratę, civ. tarn. mechanikai.
— Na, kaip ore? — klausinėjo lakūnai.
— Gerai. Daugiau papasakosiu vėliau, kai dar kartą bandysiu, — išsisukinėjo nuo klausimų.

Jei čia tuojau pradėtų atsakinėti, tai pasipiltų tūkstančiai klausimų ir nežinotų, į kurį atsakyti. Vėliau, kai nuotaika atslūgsta, klausiantieji ne tokie įkyrūs ir mažiau klausimų patiekia.

Anbo VI išbandytas. Konstruktoriaus jis neapvylė, lakūnams jis tuo yra brangus, kad savas-lietuviškas. Savose dirbtuvėse pastatytas, lietuvišku prakaitu laistytas.

Malonu, kad Anbo sistemingai užkariauja sau vietą šalia užsienio lėktuvų, ir gal netoli tie laikai, kada Anbo užsienio lėktuvus išstums iš Lietuvos angarų.

Kastilis


Šaltinis: Ir pakilo Anbo šeštas. Karys 1933 Nr.28


GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ A.GUSTAIČIO PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis