Aviamodeliavimas

• AVIAMODELIŲ SPORTAS TARPUKARIO LIETUVOJE
Šaltinis: "Aviamodelių sportas Lietuvoje 1935-2000 m." , S. Lukšys


BIOGRAFIJOS:

P. Motiekaitis
A. Pranskėtis


GRĮŽTI Į LAK PAGRINDINĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis