Vokiečių lėktuvai 1914-1918 m.


Gintautas Pangonis

VOKIEČIŲ ARMIJOS LĖKTUVŲ
KLASIFIKACIJA IR ŽYMĖJIMAS
1914-1918 m.


Kai 1914 metais prasidėjo l-asis Pasaulinis karas, pagrindinės kariaujančios valstybės jau turėjo savo ginkluotose pajėgose daugiau ar mažiau lėktuvų. Dažniausiai tai buvo sportiniai lėktuvėliai pilotuojami mobilizuotų civilių lakūnų. Mažesnioji dalis buvo "kariniai" lėktuvai, nuo sportinių besiskiriantys tik geresniais varikliais, didesniais matmenimis, ar stipresne konstrukcija. Nors jau Balkanų kare buvo bandoma iš lėktuvų mėtyti rankines granatas, strėles ar bombas, bet visas jų krovinys tilpdavo piloto kišenėse ar krepšelyje. Karo vadai manė, kad pagrindinis aviacijos uždavinys - priešo stebėjimas iš oro, todėl ir ginkluotė apsiribodavo įgulos asmeniniais ginklais. Praktiškai tie patys lėktuvai būdavo naudojami ir žvalgybai, ir bombardavimui, o prireikus, ir kovai su priešo lėktuvais.

Pirmieji kovinius lėktuvus klasifikuoti pradėjo pedantiškieji vokiečiai. Dėl aukščiau minėtų priežasčių buvo klasifikuojama pagal grynai formalius požymius - sparnų ir įgulos narių skaičių. Tik antroje karo pusėje pradėta skirstyti pagal lėktuvo paskirtį.

Vokietijos armijoje lėktuvai buvo žymimi griežtai nustatyta tvarka. Žymėjimas susidėjo iš trijų dalių: sutrumpinto firmos pavadinimo, didžiosiomis raidėmis žymimos lėktuvo klasės, bei romėniškais skaitmenimis žymimo modelio, mažąja raide nurodant modifikaciją.

Kiekviena firma savo lėktuvų modelius numeravo iš eilės, todėl, pavyzdžiui, buvo lėktuvai ir Alb C I, ir Ru CI. Abiejų tipų lėktuvai buvo pagaminti skirtingose firmose (Albatros Werke Geselschaft ir Rumpler Werke A.G.), bet buvo tos pačios klasės ir pirmojo tose firmose sukurto "C" klasės modelio. Be to, kiekvienam lėktuvui buvo suteikiamas numeris, susidedantis iš dviejų dalių: skaitiklyje lėktuvo numeris (kiekvienos klasės lėktuvai buvo skaičiuojami atskirai), o vardiklyje pagaminimo metai. Pavyzdžiui: Gotha GL VIII 307/18 - tai Gothaer Waggonfabrik firmos "GL" klasės VIII-ojo modelio lėktuvas Nr. 307, pagamintas 1918 metais. Pagal licenziją kitose firmose pagaminti lėktuvai buvo žymimi po lėktuvo modelio skliausteliuose nurodant gamintoją. Pvz.: Alb C III (LVG).

Armijoje naudoti lėktuvai buvo suskirstyti į tokias klases:

A - visi monoplanai iki 1915 metų. Dažniausiai tai buvo Etrich "Taube" tipo, įvairių modifikacijų lėktuvai pagaminti pagal licenziją įvairiose Vokietijos firmose. Pvz.:Gotha A II.

B - neginkluoti dviviečiai biplanai. Iki 1915 metų naudoti kaip žvalgybiniai, o vėliau kaip mokomieji lėktuvai. Pvz.: Alb B II.

C- ginkluoti dviviečiai biplanai (nuo 1915 metų), vėliau ir monoplanai. Pvz.: DFW C IV, Fokker C I.

CL- nuo 1917 metų lengvi ginkluoti dviviečiai biplanai, o vėliau ir monoplanai, t.y. lengvi "C" klasės lėktuvai (vok. C-Flugzeug leicht- lengvas "C" lėktuvas). Pvz.: Halb CL IV, Junkers CL I.

D - nuo 1916 metų vienviečiai ginkluoti biplanai (vok. Doppeldecker -biplanas), o vėliau (1918) ir monoplanai, t.y. visi naikintuvai. Pvz.: Alb D III, Fokker D VIII (pastarasis kaip monoplanas pradžioje buvo vadinamas Fokker E V).

DR(Dr) - 1917-1918 metais vienviečiai ginkluoti triplanai (vok. Dreidecker-triplanas). Pvz.: Fokker Dr I.

E - 1915-1916 metais vienviečiai ginkluoti monoplanai (vok. Eindecker -monoplanas). Pvz.: Fokker E III.

G - nuo 1915 metų dvimotoriai daugiaviečiai ginkluoti biplanai (vok. Grossflugzeug - didysis lėktuvas). Pvz.: Gotha G V. Šios firmos "didieji lėktuvai" buvo populiariausi, todėl ir Lietuvos karo aviacijoje naudotus šios klasės lėktuvus Friedrichshafen G llla lakūnai vadino "Gothomis".

GL - nuo 1918 metų dvimotoriai dviviečiai ginkluoti biplanai (vok. G-Flugzeug leicht - lengvas didysis lėktuvas). Pvz.: Gotha GL VII, Gotha GL VIII.

I- nuo 1917 metų dviviečiai ginkluoti šarvuoti biplanai, skirti priešo pozicijoms šturmuoti (vok. Infanterie - pėstininkai). Pvz.: Junkers I I. Kad raidė "I" nesipainiotų su romėniškais skaičiais (I, II, III ir pan.), buvo naudojama rašytinė raidė "I", kuri, savo ruožtu, yra panaši į spausdintinę raidę "J". Iš to Lietuvoje atsirado lakūniškas šios klasės lėktuvų pavadinimas - "Judošiai".

N - nuo 1916 metų dviviečiai ginkluoti biplanai, skirti naktiniams skraidymams. Pvz.: Sablatnig N I.

R - nuo 1915 metų daugiaviečiai daugiamotoriai lėktuvai (vok. Riesenflugzeug-milžiniškas lėktuvas). Pvz.: Staaken R XIV.

Be šių klasių buvo statomi ir kitų klasių lėktuvai, bet jie nebuvo plačiau naudoti:

DI- vienviečiai šarvuoti ginkluoti lėktuvai, skirti priešo pozicijų šturmavimui. Pvz.: AEG DI I. Keli šio tipo lėktuvai buvo pagaminti 1918 metais.

S - smogiamasis lėktuvas (vok. Schlachtflugzeug - mūšio lėktuvas). Pvz.: AGO S 1. 1918 metais pagaminti 2 lėktuvai.

CLS - dviviečiai ginkluoti lėktuvai smogiamiesiems antskrydžiams (CL-Shclachtflugzeug - lengvas "C" klasės mūšio lėktuvas). Pvz.: Halb CLS I - keli lėktuvai pagaminti 1918.

Karo pradžioje Vokietijos armija naudojo ir dirižablius, kuriuos žymėjo pagal firmą-gamintoją: SL - Schutte-Lanz ir Z-Zeppelin iki 1915, bei LZ-Zeppelin po 1915 metų. 1917 metais visi likę dirižabliai buvo perduoti iš armijos laivynui.

Pabaigai - kai kurių firmų pavadinimai:

Aviatiker Gustav Otto Flugzeugwerke, arba AGO-Flugzeugwerke - sutrumpintai AGO. Pvz.: AGO C IV.

Albatros-Werke - sutrumpintai Albatros arba Alb. Pvz.: Alb. C XV.

Allgemeine Elektrizitat Gesellschaft, Abteilung Flugzeugbau - sutrumpintai AEG. Pvz.: AEG G V.

Deutsche Flugzeugwerke G.m.b.H. - sutrumpintai DFW. Pvz.: DFW C V.

Dornier Metallbauten G.m.b.H. -sutrumpintai Do. Pvz.: Do D I.

Fokker-Werke - sutrumpintai Fokker arba Fok. Pvz.: Fok DVII.

Flugzeugbau Friedrichshafen -sutrumpintai Fr., FF. arba Friedrichshafen. Pvz.: Friedrichshafen G IVa.

Gothaer Waggonfabrik, Abteilung Flugzeugbau - sutrumpintai Gotha. Pvz.: Gotha G V.

Halberstadter Flugzeugwerke -sutrumpintai Halberstadt arba Halb. Pvz: Halb CL II.

Hannoversche Wagonfabrik A.G. - sutrumpintai Hannover arba Han. Pvz Han CL II.

Junkers Werke - sutrumpintai Junkers. Pvz.: Junkers D I.

Luftfahrzeug-Gesellshaft - sutrumpintai LFG, Roland arba Rol. Pvz.: LFG CII, Roland D Vlb. Pavadinimas "Roland" buvo naudojamas siekiant išvengti painiavos su LVG, nes vokiečių abėcėlės raidės "F" - "ef" ir "V" - "fau" fonetiškai panašios.

Luftverkehrs-Gesellshaft - sutrumpintai LVG. Pvz LVG C V.

Rumpler-VVerke A.G. - sutrumpintai Rumpler arba Ru. Pvz.: Ru C IV.

Siemens-Schukert Werke, Abteilung Flugzeugbau - sutrumpintai SSW. Pvz SSW D IV.

Zeppelin-Werke Staaken - sutrumpintai Staaken. Pvz. Staaken R V.


Šaltinis: Plieno Sparnai Nr.1

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis