Paminklas Dariui ir Girėnui
J.Čepas

Dariaus ir Girėno memorialinis paminklas Kaune


Vytautas Mačiuika gimė 1930 m. gruodžio 31 d. Kaune. Būdamas dešimties jis neteko tėvo, žymaus karo lakūno Antano Mačiuikos. Žinomas lietuvių aviatorius nespėjo išauginti jaunesniojo sūnaus lakūnu, bet sugebėjo įdiegti meilę dangaus aukštybėms.

Šitas jausmas formavo savitą būsimojo skulptoriaus ir poeto pasaulio supratimą, kuris vėliau išsiliejo jo kūryboje.

Vilniaus Dailės instituto skulptūros studento V.Mačiuikos diplominio darbo temą "Dariaus ir Girėno memorialinis paminklas Kaune".
Prasidėjo ilgas ir sunkus darbas. 1964 m. kovo mėnesį skulptorius molyje nulipdė Dariaus ir Girėno goreljefinius portretus. Pradėjo ieškoti granito.

Pasitelkęs Dailės kombinato akmentašius brolius Ivanauskus V.Mačiuika važinėjo po Lietuvą ir ieškojo, apžiūrinėjo įvairius „puntukus". Šalčininkų rajone užtiko į žemę prasmegusį akmenį, kurio viršūnė kyšojo virš rugiais apsėto lauko. Akmenį atkasė. Tai buvo 6 metrų aukščio ir tiek pat pločio riedulys. Ivanauskai perskėlė jį rankiniais pleištais pusiau. Iš kitos pusės atskyrė vidurį - 5 metrų ilgio ir 2 metrų pločio gabalą, kurį reikėjo atgabenti į Vilnių. Teko samdyti 20 tonų galingumo autokraną bei sunkiasvorį sunkvežimį. Kai akmuo buvo parvežtas į Vilnių, prasidėjo darbas.

V.Mačiuika su Ivanauskais pradėdavo dirbti 5 val. ryte ir baigdavo 23 val. Paminklas buvo iškaltas per fantastiškai trumpą laiką - 3 mėn. ir 12 dienų. Iškaltas granitinis „sparnas" su Dariaus ir Girėno goreljefiniais portretais buvo pastatytas ant granitinio pjedestalo Dailės instituto skverelyje, prie Maironio gatvės, ir... pamirštas.

Kai Antanas Sniečkus davė leidimą projektuoti memorialinį paminklą Dariui ir Girėnui, skulptorius su architektais Algimantu ir Vytautu Nasvyčiais padarė galutinį projektą ir puikų maketą, kuris Lietuvos Komunistų partijos centro komiteto rūmuose prastovėjo beveik dvejus metus. Tik 1967-aisiais projektas buvo suderintas ir pradėtas įgyvendinti. Visus darbus Kaune atliko Kelių valdybos meistrai.

1968 m. liepos 17 d., švenčiant „Lituanicos" skrvdžio per Atlantą 35-ąsias metines, paminklas buvo iškilmingai atidengtas Kaune, Karių kapinėse. Poliruoto granito plokštėse buvo iškaltas Vytauto Mačiuikos sukurtas tekstas:

DARIUS IR GIRĖNAS LITUANICOS SKRYDŽIU NUGALĖJĘ ATLANTĄ ŽUVO NEPASIEKĘ TĖVYNĖS 1933 LIEPOS 17.


Virš didvyrių kapo supiltas aukštas pilkapis. Viršuje, erdvėje, kybo dešimties tonų svorio granitinis sparnas, kurio priekyje – rūstūs lakūnų veidai. Viso luito ilgis - 3 m 30 cm. Granitinis sparnas su S.Dariaus ir S.Girėno portretais pastatytas ant dviejų poliruotų juodo granito blokų, kurie remiasi į viršutines pilkapio plokštes.

Nepriekaištingai išspręsta sudėtinga skulptūros, architektūros ir aplinkos problema, jos estetinės išraiškos poveikis žiūrovams. Vytautui Mačiuikai pavyko puikiai susidoroti su sudėtingu uždaviniu ir sukurti nepakartojamą dvigubo skulptūrinio portreto pavyzdį.

Už nuopelnus Lietuvos aviacijai skulptorius Vytautas Mačiuika 1994 m. rugpjūčio 20 d. apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu.


Šaltinis: Aviacijos Pasaulis 2008 Nr. 12

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis