Skrydis į Maskvą su Ansaldo A.120
1930 m. rugpjūčio 18 d. iš Kauno aerodromo pakilo trijų žvalgybos lėktuvų Ansaldo A.120 grandis. Jos įgulos sudėtyje buvo pilotai mjr. inž. A. Gustaitis, mjr. L. Peseckas ir kpt. J. Garolis; žvalgai — kpt. V. Jablonskis, kpt. J. Špokevičius ir mechanikas I. Šukys. Sidabrinės spalvos lėktuvų trijulės tikslas buvo Maskva, lietuvių atsakomasis vizitas Sovietų Sąjungos karo laivyno apsilankymui Klaipėdoje 1929 metais.
Mūsų karo lakūnai Maskvoje svečiavosi penkias dienas. Ruožas Kaunas-Maskva buvo nuskristas per 5 val., vidutinis greitis — 194 km/val. Tai buvo pirmas mūsų karo lakūnų tolimas grupinis skridimas į užsienį.


SKRYDĮ PRISIMENA


L.Peseckas - Be motoro viršum begalinių raistų
L.Peseckas - Mūsų lėktuvai Maskvoje


FOTOGRAFIJOS
Spėjama, kad fotografijoje motoristas Ipolitas Šukys trijų Ansaldo A.120 skridimo į Maskvą išvakarėse 1930.08.17
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prieš išskrendant į Maskvą 1930.08.18
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Puslapį parengė N.Korbutas 2010.03.28
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis