Dalė Naujalienė „Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą“Dalė Naujalienė „Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą“
Vilnius:KAM, VDKM 2008 m. 82 psl.


Minint šimtąsias Felikso Vaitkaus gimimo metines Vytauto Didžiojo karo muziejus drauge su LR Krašto apsaugos ministerija išleido knygą skirtą Felikso Vaitkaus skrydžius per Atlantą. Tai pirmoji knyga lietuvių kalba skirta detaliai nušviesti antrojo lietuvių skridimo per Atlantą istoriją.
Knygos pirmojoje dalyje aprašoma apsiruošimas skrydžiu – lakūno paieška, lėktuvo pirkimas. Nagrinėjama iki tol mažai žinoma lakūno J. Janušausko atsisakymo skristi istorija. Daug dėmesio skiriama lėktuvo paruošimui skrydžiu. Skyriuje „Vienas per Atlantą“ aprašomas pats skrydis ir nesėkminga jo baigtis. Knygoje daug dėmesio sulaukia po skrydžio sekęs F. Vaitkaus vizitas Lietuvoje, lėktuvo „Lockheed Vega“ nupirkimas ir perdavimas Lietuvos karo aviacijai. Pabaigoje aprašomas Felikso Vaitkaus gyvenimas po skrydžio.
Knyga gausiai iliustruota labai aukštos kokybės iki šiol nematytomis 130 nuotraukų ir dokumentų.Turinys
Įvadas................................................................................................7
Antroji lietuvių transatlantinio skrydžio idėja.................................8
Lakūnas J. Janušauskas (Joseph R. J mes) – pirmasis kandidatas
skrydžiu įgyvendinti........................................................................10
Pirmoji Lietuvių aviacijos diena – lėšų antrajam transatlantiniam
skrydžiu remti rinkimo pradžia......................................................12
Amerikos lietuvių transatlantinio skridimo sąjungos (ALTASS)
sukūrimas ir veikla.........................................................................14
„Lockheed Vega“ – antrojo transatlantinio skrydžio lėktuvas......18
Lakūnas J. Janušauskas atsisako skristi.........................................22
Ats. ltn. Feliksas Vaitkus – naujasis „Lituanica II“ pilotas............24
„Lituanica II“ paruošimas transatlantiniams skrydžiu.................28
Skrydžio atidėjimas 1935 m. .........................................................32
Vienas per Atlantą..........................................................................40
Lietuva laukia.................................................................................44
Ats. ltn. Feliksas Vaitkus Lietuvoje................................................46
Lėktuvo „Lituanica II“ likimas......................................................64
Felikso Vaitkaus gyvenimas ir veikla JAV....................................66
Feliksas Vaitkus filatelijoje.............................................................74
Literatūra ir šaltiniai........................................................................83


Apie autorę.
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis