Aušra Jurevičiūtė „Aviacijos plk. ltn. Jonas Liorentas“Aušra Jurevičiūtė „Aviacijos plk. ltn. Jonas Liorentas“
Kaunas: LR krašto apsaugos ministerija, 2009 m. 54 psl.


2009 m. minint Lietuvos karo aviacijos 90 m. jubiliejų buvo išleistas albumas skirtas aviacijos plk. ltn. Jonui Liorentui. Albume panaudotą medžiagą Vytauto Didžiojo karo muziejui Kaune 2007 m. padovanojo plk. ltn. J. Liorento dukra Ina Liorentaitė – Kasis. Albume greta aukštos poligrafinės kokybės nuotraukų pateikiama trumpa plk. ltn. J. Liorento biografija, kuri pradeda jo tarnybą savanoriu Lietuvos kariuomenėje, pasižymėjimu mūšiuose prieš bolševikus ties Drobiškių kaimų. Tarnyba Lietuvos karo aviacijoje – pirmieji skrydžiai, komandiruotė į Angliją ir tikriausiai pats įsimintiniausias – skrydis su ANBO aplink Europą. Tragiško tarpsnio liudytojai – ŠTK išduotas atsargos karininko liudijimas, dokumentai Jono Giedrio pavarde – išduoda sunkius okupacijos ir privertinės emigracijos metus. Albumo pabaigoje tragiškai susiklostęs vaikų likimas – sūnų Algirdą 1956 m.bandant pabėgti iš Potnos lagerio nušovė prižiūrėtojai, dukrai Inai 1966 pavyko emigruoti į JAV.

Albume 40 unikalių fotografijų, kurių didžioji dalis niekur anskčiau nebuvo publikuota, 27 dokumentai, 6 laiškai ir atvirlaiškiai siusti žmonai skrydžio aplink Europą metu, plk. ltn. J. Liorentui įteiktas Vyčio kryžius, „Plieno sparnų“ garbės ženklas, I rango karo lakūno ženklas, Antaninai Liorentaitei įteiktas S. Dariaus ir S. Girėno medalis.


Turinys
Įvadas.............................................................7
Savanoriu į Lietuvos kariuomenę..................8
Tarnyba aviacijoje........................................14
Skrydis aplink Europą..................................18
Tarnyba Šiauliuose, Zoknių aerodrome.......29
Okupuotoje Lietuvoje...................................37
Priverstinė tremtis.........................................40
Tragiškas vaikų likimas.................................48
Sesuo Antanina Liorentaitė...........................52
Šaltiniai ir literatūra.......................................54

Apie autorę.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis