Jonas Voronavičius „Lakūnas Tomas Zauka“Jonas Voronavičius „Lakūnas Tomas Zauka“
Kaunas: draugija „Lakūnų kapai“, 1997 m. 32 psl.


Ketvirtasis draugijos „Lakūnų kapai“ leidinys išleistas minint 100 –osiom Stepono Dariaus gimimo metines ir skirtas vienam aktyviausių transatlantinių lakūnų įamžinimo puoselėtojui lakūnui Tomui Zaukai. Knygą sudaro du straipsniai. Pirmasis Jono Voronavičiaus biografinė apybraiža, kurioje glaustai aprašoma T. Zaukos vaikystė, savanorio tarnybą Lietuvos kariuomenėje, darbas valstybės tarnautoju. Kaip ir dera didelis dėmesys skiriamas jo veiklai Lietuvos aeroklube ir Dariaus ir Girėno komitete. Plačiai aprašomas Zaukos indelis įmažinat Dariaus ir Girėno atminimą Puntuko akmenyje, palaikų išsaugojimą. Sunkų Gulago kalinio gyvenimą po karo, nelengvas dienas grįžus iš tremties ir tragišką mirtį.
Antrasis straipsnis yra pačio Tomo Zaukos parašytas, kuriame jis nagrinėja S. Dariaus ir S. Girėno katastrofos priežastis, remdamasis jam prieinama informacija, grindžia Lituanicos pašovimo versiją.

Turinys
Dr. Jonas Voronavičius: Kodėl nutylėtas svarbiausias asmuo................1
Tomas Zauka: Soldino paslaptis.............................................................20


Apie knygos sudarytoją.

Apie draugiją „Lakūnų kapai“


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis