Jonas Voronavičius „Žuvome dėl tėvynės“Jonas Voronavičius „Žuvome dėl tėvynės“
Kaunas: draugija „Lakūnų kapai“, 1995 m. 32 psl.


Trečiasis draugijos „Lakūnų kapai“ leidinys skirtas buvusioms Kauno Karmelitų kapinėms ir jose palaidotiems Lietuvos kariuomenės karių kapams.
Knygoje galima rasti trumpą Karmelitų kapinių istoriją: 1847 m. įsteigtos kapinės priglaudė Pirmojo pasaulinio kare žuvusius tiek vokiečių, tiek rusų pusėje kovojusius kareivius, Lietuvos kariuomenės karius žuvusius nepriklausomybės kovose, kuriems atminti 1930 m. šiose kapinėse buvo atidengtas Stasio Stanišausko paminklas „Žuvome dėl tėvynės“, laikinai kapinėse amžino atilsio buvo atgulę transatlantiniai lakūnai S. Darius ir S. Girėnas, specialiai jiems įrengtame mauzoliejuje, 1941 m. kapinėse palaidoti birželio mėn. sukilimo prieš SSRS okupaciją kovotojai.
Išskirtiniai buvo Lietuvos karo aviacijos lakūnų kapai, paženklinti didingais, iš toli matomais propelerių kryžiais. 1925 m. visiems žuvusiems lakūnams buvo pastatyti standartiniai paminklai vaizduojantys stilizuotą kryžių, pagamintą iš lėktuvo propelerių.
Knygoje aprašomi anksčiau išvardintų karių laidojimo laikotarpiai, įamžinimas, sovietinės okupacijos metu barbariškas kapinių naikinimas. Knygos pabaigoje tradiciškai apžvelgiama nuveikti draugijos „Lakūnų kapai“ darbai per tris draugijos gyvavimo metus. Pagrindinis darbas – atstatytas paminklas Karmelitų kapinėse „Žuvome dėl tėvynės“, pabaigoje ateities planai bei projektai. Knygoje iliustruota 15 nuotraukų, 2 schemomis.


Turinys
Jonas Voronavičius: Sausio 13-osios išvakarėse..................................1
Danutė Rūkienė: Kapinių istorija..........................................................3
Kęstutis Linkus: Lietuvos karių kapai...................................................5
Laima Šimkūnaitė: Paminklas „Žuvome dėl tėvynės“..........................7
Arvydas Pociūnas: Ar rasime gen. S. Žukausko kapą...........................9
Kostas Bendoraitis: Pirmojo pasaulinio karo aukos.............................11
Aidas Rimša: S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejus...............................13
Algirdas Gamziukas: Propelerių kryžiai...............................................15
Valerija Janina Vaitkevičiūtė: 1941 metų birželio sukilimas................17
Jonas Venckevičius: 1941 metų birželio sukilėlių kapai.......................23
Zigmas Tamakauskas: Rezistencija kapinėse........................................25
Jonas Voronavičius: 1991-1994 metų darbai........................................27
Algis Budraitis, Eugenijus Miliūnas, Stasys Pūtvis. Žvilgsnis į ateitį......31Apie knygos sudarytoją.

Apie draugiją „Lakūnų kapai“


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis