Jonas Voronavičius „Šiauliuose, prie Talkšos ežero“Jonas Voronavičius „Šiauliuose, prie Talkšos ežero“
Kaunas: draugija „Lakūnų kapai“, 1994 m. 8 psl.


Tai antrasis draugijos „Lakūnų kapai“ leidinys, sudarytas draugijos nario Jono Voronavičiaus. Kuklios apimties knygelė skirta Šiauliuose palaidotiems karo lakūnams ir Lietuvos kariuomenės kariams.
Pirmajame knygos straipsnyje Algirdas Gamziukas glaustai aprašo ltn. Juozo Kumpio, ltn. Antano Rinbuto – Oželio ir j. psk. Albino Palskio aviakatastrofas. Mokytojas Albertas Špokas prisimena sovietmečiu vykusią kovą prieš KGB veiklą naikinat nepriklausomos Lietuvos karių kapus. Antrojoje knygos dalyje remiantis archyvine medžiaga nustatyta Šiaulių kapinėse sunaikinti ir išlikę Lietuvos kariuomenės karių kapai. Pabaigoje J. Voronavičius pristato nuveiktus darbus – 1993 m. atstatytus karo lakūnų ltn. A.Rinbuto – Oželio ir j. psk. A. Palskio paminklus.

Knyga iliustruota penkiomis nuotraukomis, viršelyje paminklinis akmuo Rėkyvos ežere 1936 m. žuvusio karo lakūnui vrš. Antanui Kairaičiu.

Turinys
Algirdas Gamziukas: Pirmasis fronte žuvęs lakūnas...................1
Albertas Špokas: Žvakutės tamsią naktį......................................3
Roma Baristaitė: Lietuvos karių kapai........................................5
Jonas Voronavičius: Iš užmaršties prikeltieji..............................7Apie knygos sudarytoją.

Apie draugiją „Lakūnų kapai“

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis