Antanas Navaitis „Karo lakūnai, kovoję dėl tėvynės laisvės“Antanas Navaitis „Karo lakūnai, kovoję dėl tėvynės laisvės“
Vilnius: Ciklonas, 2003 m. 33 psl.


Nedidelės apimties knygoje legendinis karo lakūnas dim. plk. ltn. Antanas Navaitis pateikia šešiolikos Lietuvos karo aviacijos lakūnų, kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę, biografijas. Ne lyginat su kitomis knygomis, šioje sausi biografiniai faktai iliustruojami ištraukomis iš įvairių prisiminimų, įpinami į to laiko įvykius, trumpai aprašoma kiekvieno kovotojo įamžinimas ir įvertinimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.
Tarp biografinių apybraižų rasite gen. štab. plk. ltn. Juozo Jankausko, Mykolo Mačioko, mjr. Mykolo Drungos, Broniaus Vaivados, kpt. Igno Viliaus, Leono Taunio, Alberto Švarplaičio, ltn. Leono Žemkalnio, Jono Dženkaičio plačias biografijas.Apie autorių.Knygą galima įsigyti:
Knygynas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis