Leonardas Peseckas „Karo lakūno pasakojimai“Leonardas Peseckas „Karo lakūno pasakojimai“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 2006 m. 176 psl.

1992 m. išleistų prisiminimų, pataisytas, naujai iliustruotas pakartotinis leidimas.
Vieno pirmųjų Lietuvos Karo Aviacijos lakūno, plk. ltn. Leonardo Pesecko atsiminimai. Autentiški, vaizdinga kalba parašyti atsiminimai vertingi ne vien informacine prasme, bet ir pasitarnauja pajaučiant to laikmečio dvasią. Karo lakūnas Leonardas Peseckas aviacijoje tarnavo nuo jos įkūrimo - baigė Karo aviacijos mokyklos I - ją laidą, dalyvavo kuriant eskadrilę, skraidė į frontą, bandydavo surinktus lėktuvus ir ilgus metus ėjo eskadrilės vado, vėliau grupės vado pareigas. Prisiminimuose galima rasti vertingos informacijos apie Karo aviacijos kūrimąsi, jos persitvarkymą, santykius tarp karininkų, atsiliepimus apie Lietus Karo Aviacijoje naudotus lėktuvus.


Apie autorių.


Knygą galima įsigyti:

Lietuvos aviacijos muziejuje
Veiverių 132, LT-46338, Kaunas.
Tel. (370-37) 39 03 57
Faks. (370-37) 29 55 47

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis