G.Sviderskytė „Uragano kapitonas“Gražina Sviderskytė „Uragano kapitonas“
Vilnius: „Artseria“, 2004 m. 327 psl.


Autorė seka prieš 60 metų nužudyto lietuvio karo lakūno Romualdo Marcinkaus pėdsakais - Lietuvoje, Prancūzijoje, Šiaurės Afrikoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje. Talentu, drąsa, sėkme ir skandalais tarpukario Kaune garsėjęs oro žvalgas, futbolininkas buvo ir laimės kūdikis, ir velnio pavainikis, pasmerktas vienišiaus, lyderio, žvaigždės daliai. Jo istorija persmelkta nuotykių romantikos ir paslapčių.
Remiantis gausiais istoriniais šaltiniais ir paties herojaus raštais atskleidžiamas mįslingas kapitono dingimas iš Lietuvos ir įtempta drama, kurią Antrojo pasaulinio karo metais jis svetur išgyveno kaip klajūnas, lakūnas naikintojas tarnavęs RAF ir į nelaisvę patekusių Vakarų sąjungininkų karininkų slaptos operacijos didvyris, dalyvavęs garsiajame Didžiajame pabėgime iš nacių š "Stalag Luft 3" belaisvių stovyklos.

"Tai — instinktų grumtynės, kur ir medžiotojai, ir medžiojamieji yra žmonės. Kai yra dėl ko ir kam ir už ką kovoti — tas dar priduoda jėgų. O aš? Aš gi neturiu nė kam, nė dėl ko, nė už ką kovoti ir pradedu galvoti, kad esu paprastas skalpų medžiotojas — žmogžudys.
Nežinau, kuo mūsų svajonės ir troškimai užsibaigs, jei reikalai šitaip eis mūsų nenaudai. Anglijos reikalai yra ir mūsų reikalai. Aš bent privalau taip galvoti. Juk antraip nėra jokio tikslo ir prasmės čia kovoti ir kasdien rizikuoti gyvybe, kuri, pagaliau, nepriklauso man, o Tėvynei."

Romualdas Marcinkus, 1941

Turinys:
Stipriau už užmarštį..................................................14
I dalis. Namuose. Kapitonas.....................................17
II dalis. Kare. Uraganas...........................................113
III dalis. Paskutinė misija. Didysis pabėgimas.......203
IV dalis. Sugrįžimas po šešiasdešimties metų.........283
Summary..................................................................317
Iliustracijų šaltiniai...................................................326
Bibliografija..............................................................327Apie autorę.

Knygą galima įsigyti:

Internetinis knygynasAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis