Jonas Voronavičius „Nutrūkę skrydžiai“Jonas Voronavičius „Nutrūkę skrydžiai“
Kaunas: „Į Laisvę“, 1992 m. 8 psl.

1991 m. Jono Balčiūno iniciatyva Kaune buvo įkurta „Lakūnų kapų“ draugija. Ši nedidelės apimties knygelė sudaryta draugijos valdybos nario Jono Voronavičiaus yra pirmasis iš keturių šios draugijos išleistų leidinių.
Knygos sudarytojo žodyje trumpai pristatomi draugijos „Lakūnų kapai“ nuveikti darbai per vienerius gyvavimo metus. Jono Balčiūno straipsnyje labai glaustai papasakojama aviacijos idėja Lietuvoje. Gytis Ramoška pateiktoje santraukoje pristato Lietuvos karo aviacijos turėtus lėktuvus. Eugenijus Raubickas pateikia žuvusių ir mirusių lakūnų lentelę, o Jonas Voronavičius paskutiniame straipsnyje aprašo lakūnų palaidojimo vietas. Knygelė galima rasti bazinę informaciją, kuri vėliau, kituose leidiniuose, buvo solidžiai papildyta.


Turinys:
Sudarytojo žodis......................................................
Padangių šauksmas................................................1
Kuo skraidyta.........................................................3
Žuvusieji lėktuvų avarijose....................................5
Derama pagarba lakūnų kapams.........................7
Iš draugijos „Lakūnų kapai“ įstatų........................Apie knygos sudarytoją.

Apie draugiją „Lakūnų kapai“


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis