Alfonsas Pranskėtis


Alfonsas Pranskėtis (g. 1919 11 12 Manaitų km. Smilgių valsč., Panevėžio apskr.- 1989 03 16 Vilniuje), sporto meistras (1965).

1938 m. mokėsi Panevėžio vidurinėje amatų mokykloje. Nuo 1947 m. iki mirties - inžinierius aviamodeliuotojas Lietuvos aeroklube.

1934 m. kartu su P. Motiekaičiu gimtajame Manaitų kaime įkūrė pirmąjį Lietuvoje aviamodeliuotojų būrelį, pava dintą Dariaus ir Girėno "Da - Gi" vardu, ir kuriam vadovavo. Dalyvavo Kaune surengtose Pirmosiose aviamodeliuotojų sporto varžybose (1935), vėliau pirmojoje Lietuvos Tautinėje olimpiadoje. Nidos sklandymo mokykloje gavo "B" piloto vardą. Organizavo būrelius visoje respublikoje.

1947 m. sąjunginėse varžybose 3 vieta sklandytuvų modelių klasėje ir pirmasis oficialus respublikos išsilaikymo ore rekordas - 23 min.

1949 m. sąjunginėse varžybose Tušine jo sklandytuvo modelis pakilo į 1095 m aukštį ir pasiekė absoliutų respublikos aukščio rekordą, nepagerintą iki šiol.

1965 m. sąjunginėse varžybose 3 vieta, respublikos čempionas (1964, 1970) sklandytuvų modelių klasėje F1A. Daug nuveikė ugdant aviamodeliavimo trenerius, propaguojant šią sporto šaką respublikoje, organizuojant būrelius, varžybas, fiksuojant P. Motiekaičio pasaulio rekordus. Nusipelnęs treneris (1972), sąjunginės kategorijos teisėjas (1972). Apdovanotas Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) Polio Tisandjė diplomu (1975), teminės informacijos "Aviamodelizmas" ir "Lietuvos oreivis" redkolegijos narys.

Šaltinis: "Aviamodelių sportas Lietuvoje 1935-2000 m." , S. Lukšys

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis