Ansaldo A.120 fotoalbumas


A.120 rikiuotė Kauno aerodrome 1929 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
4-osios esk. A.120 (Nr.426) su individualiu lakūno ženklu - jokeriu ant liemens. Kaunas 1930 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prieš skrydį
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prieš skrydį
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Kpt. J.Garolis ir kpt. I.Šešplaukis lėktuve A.120
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Dešinėje LVG C.VI , kairėje jį pakeitęs A.120
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prieš skrydį
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Lakūnai prie A.120
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prie A.120. Pirmas iš dešinės F.Tyškus
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
3-iosios esk. lakūnai ruošiasi skridimams su A.120 1934 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

3-iosios esk. A.120 Kauno aerodrome 1929 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prieš skrydį
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 Kauno aerodrome 1929 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prieš išskrendant į Maskvą 1930.08.18
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Spėjama, kad fotografijoje motoristas Ipolitas Šukys trijų A.120 skridimo į Maskvą išvakarėse 1930.08.17
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Žiemos skraidymai 1933 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Artilerijos kariai apžiūrinėja A.120 1932m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Transatlantinis lakūnas F.Vaitkus svečiuose Zoknių įguloje 1935.10.17 prie lėktuvo A.120
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 Zarasuose
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Kareiviai susipažįsta su lėktuvu A.120 Palangos aerodrome, apie 1938m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Ltn. L.Liakštas (su pilote) ir 3-iosios esk. puskarininkiai prie A.120 Zokniuose 1939m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

3-oji eskadrilė prie A.120 apie 1933 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
3-ios esk. lakūnų žiemos linksmybės
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

3-ios esk. lakūnų žiemos linksmybės
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

3-ios esk. lakūnų žiemos linksmybės
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.Stašaitis prie A.120
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
3-ios eskadrilės lakūnai, užsidėję parašiutus "Salvator" prie A.120 po žiemos skraidymų. 4-tas iš kairės eskadrilės vadas A.Stašaitis 1931m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.Stašaitis ir kiti 3-ios eskadrilės lakūnai prie A.129 Zokniuose
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

3-ios esk. vadas A.Stašaitis (centre), lakūnai ir mechanikai prie A.120
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiLakūnas X prie A.120
Šis paveikslėlis nesididina
Pilotas B.Oškinis ir žvalgas K.Liakštas prie A.120 1937m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Lakūnas Jonas Kaleckas prie A.120
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.Navaitis (dešinėje) prie A.120
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
J.Seliokas (dešinėje) prie A.120
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
J.Špokevičius demonstruoja vokiečių kariniam atstovui "Ansaldo" ginkluotę. Apie 1932 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Žvalgas šaudo iš kulkosvaidžių pratybose
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 žvalgo kulkosvaidis "Vickers"
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Zoknių lėktuvų angare taisomi lengvieji bombonešiai A.120. 1938 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Zoknių aviacijos dirbtuvių vedėjas j.ltn. B.Oškinis ir 3-ios eskadrilės vado pavaduotojas kpt. G.Heindrikis - Radvenis lėktuvų angare prie taisomo lengvojo bombonešio A.120. 1938 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 avarija
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 ore
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 ore
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 ore
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 ore
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 ore
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 ore
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 ore
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

A.120 ore
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

A.120 ore
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 Nr. ? piešinys ant lėktuvo šono
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiA.120 likimas. 1941 m. vasara
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 likimas. 1941 m. vasara
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
A.120 likimas. 1941 m. vasara
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiFotografijos iš LAM, KAM leidinių, Lietuvos Sparnų, Aviacijos Pasaulio, tarpukario spaudos. N.Korbuto, V.Tilviko, S.D.Kaleckaitės-Lindišienės, R.Stašaičio rinkinių. Viršutinis piešinys M.Želnio.
Albumą parengė N.Korbutas 2010.03.12

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis