Jurgis Dobkevičius


FOTOALBUMAS

J.Dobkevičius apie 1919-20 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiJ.Dobkevičius
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti1-os oro esk. vadas vyr.ltn. J.Dobkevičius 1923 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiJ.Dobkevičius po ligos
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiAviacijos mokyklos mokiniai prie lėktuvų angaro. Sėdi iš kairės: T.Šakmanas, A.Gustaitis, mokyklos viršininkas J.Laurinaitis, K.Brazdžionis, V.Ruseckas, stovi iš kairės: V.Lišauskas, B.Sidaravičius, L. Virbickas, A.Babilius, L.Peseckas, J.Dobkevičius, X, V.Šidlauskas, J.Pranckevičius, X, V.Firantas, S.Tumas, K.Kanauka, S.Sabas, J.Šalkauskas, V.Elisonas, T.Sereika, H.Bezumavičius, K.Graužinis, A.Stašaitis, V.Jablonskis, V.Šenbergas, P.Brazdžiūnas, S.Stanaitis, J.Zauka. 1919 m. ruduo.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiBendražygiai lakūno V.Raubos katastrofos vietoje, prie sudužusio Halb. CL.IV, J.Dobkevičius antras iš dešinės. Kauno aerodromas 1920.05.12
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiPirmosios eskadrilės lakūnai 1921 m. pradžioje. Stovi (iš dešinės): V.Lišauskas, A.Soldatenkovas, V.Jablonskis, J.Pranckevičius, eskadrilės vadas J.Dobkevičius, J.Lutzar. Sėdi (iš kairės): A.Kaputauskas, A.Vasnevskis, J.Šabanavičius, R.Šidlauskas, E.Vacetas.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti1-os esk. personalas. Pirmoje eilėje iš kairės: raštininkas J.Razma, psk. E.Kraucevičius, esk. vadas vyr.ltn. J.Dobkevičius, ltn. S.Tumas, ltn. J.Pranckevičius, ltn. L.Šliuzinskas; viršuje: ltn. L.Peseckas ir ltn. M.Mačiokas
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiLtn. J.Dobkevičius prie naujojo Karo aviacijos naikintuvo Martinsyde F-4 "Buzzard" Kauno aerodrome 1921 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiJ.Dobkevičius, ką tik užbaigtame, dar nenudažytame DOBI-I, Kauno aerodrome 1922 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiJ.Dobkevičius su lėktuvo statytojais 1922 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiPrez. A.Stulginskis (žvalgo kabinoje) po skrydžio su J.Dobkevičiumi lėktuvu LVG C.VI apie 1922 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiJ.Dobkevičius centre su skrybele, civiliais rūbais. Spėjama: jo išleistuvės į atsargą 1923.m
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiJ.Dobkevičius (su lakūno šalmu) ir DOBI-II statytojai prie lėktuvo po pirmojo skrydžio 1923 m. spalio 20 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiJ.Dobkevičius ligoninėje, po avarijos su DOBI-I. 1925 pabaiga - 1926 pradžia
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiJ.Dobkevičius ir Aviacijos viršininkas gen.ltn. J.Kraucevičius Čekoslovakijoje su gen. Kolařik 1924 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiFotografijos iš LAM, LCVA fondų ir LAM leidinių
Albumą parengė N.Korbutas 2010.03.16
Grįžti į J.Dobkevičiaus puslapį


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis