DOBI-II


J.DOBKEVIČIAUS KONSTRUKCIJOS ŽVALGYBINIO LĖKTUVO DOBI-II FOTOALBUMAS

DOBI-II liemens griaučiai ant stapelio, dirbtuvėse prie dirižablio angaro 1923 m. pradžia
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiDOBI-II surinkimas dirižablio angare 1923 m. pabaiga
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiDOBI-II bebaigiamas surinkti dirižablio angare 1923 m. pabaiga
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
DOBI-II išstumiamas iš dirižablio angaro 1923 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiJ.Dobkevičius (su lakūno šalmu) ir DOBI-II statytojai prie lėktuvo po pirmojo skrydžio 1923 m. spalio 20 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiDOBI-II iš dešinio šono
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiDOBI-II iš kairio šono
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiDOBI-II iš galo. Lėktuvą apžiūri Kariuomenės vadas gen. S.Žukauskas, Karo aviacijos viršininkas gen.ltn. J.Kraucevičius ir Krašto apsaugos ministras mjr. B.Sližys 1923 m. ruduo
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiDOBI-II iš priekio
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiDOBI-II avarija. Pilotavo J.Mikėnas, keleivis (stovi prieš lėktuvą) ltn. V.Milevičius. Kauno aerodromas 1923 m. lapkričio 5 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Fotografijos iš LAM fondų, paskutinė fotografija iš V.Tilviko rinkinio
Albumą parengė N.Korbutas 2010.03.11


GRĮŽTI Į DOBI-II STRAIPSNĮ
GRĮŽTI Į J.DOBKEVIČIAUS PAGRINDINĮ PUSLAPĮAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis